CAMIÑO TEIMENDE

 REMATE DA OBRA "CAMIÑO DE TEIMENDE"

As obras consisten no ensanche, acondicionamento, mellora de drenaxe e  pavimentación con aglomerado asfáltico en quente no camiño municipal de Teimende en Arbo. Para elo procederase a limpeza das cunetas e taludes do camiño, barrido do firme actual, rego de adherencia e capa de rodadura de aglomerado asfáltico en quen, estendico e compactado, asi como a obras de traslado de muros de mampostería e dranaxes necesarios para a conservación do camiño. 

ESTADO ACTUAL DO CAMIÑO

 

ESTADO ANTERIOR 

 

 

 

 

Cañiño Tallo - Cabeiras

MURO DE CONTENCION E ACONDICIONAMENTO  EN CABEIRAS – MURO DO TALLO

Tratase dun vial ou camino que comunica o barrio de A Iglesia, desde a praza, donde se situa a iglesia parroquial e campo da festa, co barrio do Quinteiro.

Dunha lonxitude aproximada de 400 ml, presenta dificultadas para o acceso de vehículos e a súa seguridade, debido a forma irregular do mesmo, desnivel con respecto as fincas e un pequeño tramo o incio e o desmoroamento dun tramo de muro que imipden o uso de maneira comoda e segura.

Proponse regularizar o ancho da via no tramo de aproximadamente 63 ml mediante a execución dun muro de maposteria, que salve o desnivel existente coas fincas, regularizando o seu trazado, e a colocación de valla de seguridade ou quitamedos, que permita o uso do mesmo dunha forma comoda e segura.

Para elo, procederase a execucuón dos muros de contención proxectados nun tramo de 63 ml mediante a realización da excavación e preparación da base para o cemento do muro e a colocación de mapostos de pedra granirica, ata cota do camino, co obxeto de formar os muros. 

ESTADO ACTUAL DESPOIS DAS OBRAS 

ESTADO ANTERIOR 

Obradoiro de Emprego 2016

O II OBRADOIRO DE EMPREGO DA PARADANT, no que o Concello da Cañiza e o Concello solicitante e de cabeceira, se solicitou conxuntamente cos Concellos de Arbo e Crecente; de momento está pendente de Resolución por parte da Conselleria de Economia, Emprego e Industria. 

Todos os que esten interesados en participar deberán inscribirse na oficinas de Emprego de A Cañiza, mostrando o seu interese en participar como alumno-traballador de obradoiros de Emprego.

 

Anuncio Web

 

ANUNCIO

Con cargo a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, en data 04/05/2016 (R.E. 539 de data 09/05/2

016), por importe de 4.798,94€,  dentro do Plan Concellos 2016,  Liña 2 .- “Pagamento de Acreedores para gasto corrente”, fixose efectivo o pagamento das seguintes facturas:

 

-           SOGAMA, por importe de 4.798,94 €.

 

Con cargo a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, en data 04/04/2016 (R.E. 420 de data 11/04/2016), por importe de 6.684,44 €,  dentro do Plan Concellos 2016,  Liña 2 .- “Gastos varios servizos municipais”, fixose efectivo o pagamento das seguintes facturas:

Proveedor

Concepto

Importe

Electricidade Condado

Mantenimiento Alumbrado

414,21

Lyreco España

Suministro Material Oficina

366,38

Archeo Atlántica

Traballos arqueolóxicos

822, 80

  Romister, s.l.

Alumbrado Navidad

3.146,00

Servifire – Madinfor Global

Revisión extintores

345,45

Electricidad Condado

Suministro Electrico

653,40

952,80

 

TOTAL

6.684,44

 

Camiño Teimende

As obras consisten no ensanche, acondicionamento, mellora de drenaxe e  pavimentación con aglomerado asfáltico en quente no camiño municipal de Teimende en Arbo. Para elo procederase a limpeza das cunetas e taludes do camiño, barrido do firme actual, rego de adherencia e capa de rodadura de aglomerado asfáltico en quen, estendico e compactado, asi como a obras de traslado de muros de mampostería e dranaxes necesarios para a conservación do camiño. 

Estado actual 

Imaxes Andaina 2016

O Concello de Arbo quere agradecer a asistencia a tódolos participantes nesta I Andaina da Lamprea que tivo lugar o  domingo día 5 de xuño. Foi a primeira,  e os participantes rondaron os 150,  senderistas que marcharon moi contestos coa organización e xentes da nosa vila, disfrutando da natureza, paisaxe e patrimonio.   

Seguiremos na mesma liña, facendo actividades para promocionar as nosas paisaxes, os nosos ríos, a nosa hostalería e restauración e facer de Arbo un atractivo punto turístico.

O Concello de Arbo quere agradecer  ó  Colectivo Mais Monte a súa colaboración na realización desta  Andaina. 

 

Imaxes

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Imaxes Andaina 2016 Imaxes Andaina 2016

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011