Hormigonado Camiño Vieiro-Agroy

o Concello de Arbo, acaba de Hormigonar o Camiño que une o Vieiro e Agroi na parroquia de Mourentan

As obras consistiron no hormigonado do camiño, donde o xa existente estaba deteriorado e en mal estado,  o que supuña un risco para os veciños do lugar.

Con estas melloras tamén se pretende protexer o saneamento que discorre polo sendeiro e que nalgunhas zonas estaba soamente cuberto por terra

.

 

Subvención para acondicionamento sendeiro da Moura

O Concello de Arbo recibe unha subvención para “Acondicionamento dos sendeiros da Moura e Das Pesqueiras”

No marco de axudas a investimentos non productivos vinculadas a realización de obxectivos agroambientais e climaticos en Concellos incluídos na Rede Natura 2000, cofinanciadas con Fondo Europeo Agricola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2017 da Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicada no DOG 10 de 15.01.2018 o Concello de Arbo recibe unha achega para acondicionar os Sendeiros da Moiura e Das Pesqueiras

O motivo das obras a realizar e o estado actual dos sendeiros, que os incendios do queimaron unha superficie de 1000 hectáreas no territorio do Concello de Arbo. A ruta viuse afectada en máis de dous terzos da súa extensión. A parte da ruta que discorre próxima a zona Rede Natura, no río Deva, e onde a vexetación de ribeira autóctona ten maior presenza, non se viu afectada. Ao longo de todo o sendeiro existian marcas de pintura, sinais, frechas de madeira e outras pequenas infraestruturas de madeira, como o miradoiro do Coto da Moura sobre a cunca do Deva. Como consecuencia do incencio a maioria dos elementos de sinalización resultaron danados o que fai complicado continuar o trazado da ruta.

Subvención para acondicionamento sendeiro dos pescadores

 CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA SUBVENCIÓN DE TURISMO DE GALICIA PARA A RECUPERACIÓN DA SENDA DE PESCADORES

Por resolución da Directora Xeral de Turismo, dona Nava Castro, aprobouse unha achega ao concello de Arbo por importe de 27930,88 €.- para a recuperación da Senda dos Pescadores.

Esta achega regulada na orde de 4 de xaneiro de 2018, establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais para actuacións  de mellora en infraestruturas turísticas.

As actuacións consisten en intalacions de paneis, infraestruturas de madeira nos tramos que sexa preciso, sinalización do camiño mediante balizas e postes direccionais de madeira e marcas de pintura e traballos de adecuación do sendeiro como son a roza e creación de nova caixa no camiño.

No Concello de Arbo, atópanse varios elementos patrimoniais de interese por toda a xeografía de  Arbo, e na actualidade temos unha boa oferta turística de cara ao turismo estival xa que contamos con varias praias fluviais no Miño e no Deva. Asi mesmo tamen contamos con varios paneis interpretativos  de actuacions pasads acerda da pesca tradicional da lamprea e outras actividades ligadas aos estilos de vida tipicos do lugar, a habilitación deste sendeiro de ribeira e a súa conexión contribuirá a desestacionalizacion da oferta e reforzara os recursos interpretativos cos que xa conta o Concello.

Obras bombeo Granxa - Sela e Saneamento en Escampado - Cabeiras

Adxudicación das obras de mellora na estación de bombeo de Granxa-Sela e ramal de saneamento no Escampado-Cabeiras

O pasado 1 de Agosto o alcalde de Arbo, Horacio Gil Expósito, asinou a adxudicación para a execución da actuación denomidada “Melloras na estación de bombeo de Granxa-Sela e ramal de saneamento no Escampado-Cabeiras”,

Na memoria do proxecto técnico indícase que as obras consisten básicamente en dar resposta ás deficiencias que presenta o bombeo de A Granxa co acondicionamento da zona próxima que estivo afectada polos alivios do pozo, para o cal procederase a instalación dunha bomba nova, de iguais características á existente, reporase no cadro eléctrico os elementos precisos para o seu correcto funcionamento, arranxase a arqueta de chegada para evitar fugas dende o seu interior e dotarase ao sistema dun nova aliviadeiro, e arranxaranse as proximidades do pozo de bombeo de maneira que permita ter un sobreancho o vial e permítese o cruce e o cambio de sentido dos vehículos ao tratarse dunha rúa sen saída. Tamén preténdese dotar de saneamento ao barrio de O Escampado, cunha solución por gravidade a través do camiño público que comunica o bario co vial xeral máis abaixo.

Melloras no CEIP Antonio Carpintero

 

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN,  DOTA O COLEXIO DE ARBO DUNHA ACHEGA PARA MELLORA NA FONTANERÍA DO CENTRO.

Os traballos consisten na reforma de tuberías do centro, xa que presentaban grandes deficiencias que cómpre solucionar. Deste xeito, procedeuse a executar a mellora e modificación da fontanería do Centro educativo.

Ademais destas obras, a Xefatura Territorial de Cultura e Educación leva acometidas outras melloras no centro como son a reposición da carpintería, a reparación da cuberta, a reposición de cristais, a substitución de ventas e a reforma da calefacción, mellora en toda a instalación electrica….

Nos últimos anos levase investido case 128.000 euros por parte da administración autonómica nas melloras do CEIP Antonio Carpintero

Sendeiro Almuiña - San Xoan

Arbo estrea sendeiro paisaxístico e etnográfico no río Deva
Unha pasarela de madeira e escaleiras, un panel interpretativo con toda a información sobre o carreiro... son algunhas das novidades que ofrece o concello para gozar dunha boas vistas do Río Deva e a súa desembocadura no Miño.

Os traballos realizadas  e financiados pola Consellería de Medio Ambiente., que contaron cun orzamento que roldou os 24.000 euros, tiveron como obxectivo mellorar o carácter de utilidade pública deste carreiro co fin de garantir unha interacción equilibrada entre o seu uso e a conservación dos seus valores naturais, en particular, aqueles relacionados cos hábitats e coas especies de intereses comunitario prioritario, como a Alnus glutinosa ou a Fraxinus excelsior.

O carreiro percorre a zona de servidume da marxe dereita do río Deva, desde a praia
fluival de San Xoán ata o viaduto do ferrocarril situado no barrio da Almuiña. Este paseo únese no lugar da Almuña co “sendeiro Rio Miño-Rio Deva”, que parte desde o lugar da Estación, onde hai un mirador situado no alto dende o que podemos descubrir unhas boas vistas da paisaxe galega: a desenbocadura do Deva no Miño, as pesqueiras, a Ponte Internacional, a praia fluvial da Estación e o noso país veciño Portugal. Ten unha lonxitude de 550 metros, unha dificultade fácil e un interese etnográfico, paisaxístico, botánico e faunístico.

 

Rotonda da Vila

DERON COMEZO AS OBRAS DA CONSTRUCCIÓN DA ROTONDA DA VILA 

Esta obra da Rotonda, realizada e contratada pola Xunta de Galicia, incidirá sobre as dúas interseccións cos viarios muncipais do Couto, na marxe esquerda da PO-400, e a Vila na marxe dereita (situadas nun tramo curvo), que contan cun carril central de espera con visibilidade reducida que resta seguridade nos xiros.

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011