Remate da Mellora da Estrada Rocha - Cabeiras

 O Concello de Arbo,  remata as obras de mellora da estrada municipal Rocha- Cabeiras

o obxeto da obra foi a reparación dun tramo de estrada Rocha – Cabeiras, que sufriu danos como consecuencia dos temporais do pasado inverno. O orzamento da obra ascendeu a 31.508,15 €.-

Antes do comezo da actuacións a estrada atopábase en moi mal estado, debido a que se produciran dous desprendementos en varias zonas, coa caída dun talud de contención da estrada e na zona dunha obra de drenaxe transversal da mesma, polo que os traballos realizados consistiron na execución dunha nova obra de drenaxe consistente nun muro de contención de formigón para garantir o correcto drenaxe do muro.

Tamén se realizaron cunetas de seguridade en varios tramos. Por ultimo reparouse  o firme modificando lixeiramente o eixe da estrada, realizándose unha ampliación da plataforma na zona da obra de drenaxe transversal e colocándose unha barreira flexible de seguridade.

Mellora Camiño da Bouza

Nos últimos días deron comezo as obras  da construción de muro de sostén no camiño da Bouza.

As obras que se están levando a cabo consisten na construción de muro de sostén e ampliación do vial para mellorar o acceso a Fraga.

O Concello xustifica esta obra para mellorar o servizo de acceso dos peóns e vehículos, por esa vía, e contribuír así como plan de melloras en infraestrutura e estradas municipais.  

Colocacion mobiliario en Praia Fluvial de San Xoan

Seguindo coas melloras nos espazos publicos e turisticos do Concello de Arbo, logo de rematado o Sendeiro que une o Río Miño coa Ponte de Mourentan dende o lugar da Almuiña, o concello de Arbo,  instalou no paseo de acceso a Praia Fluvial de San Xoan bancos e papeleiras.

A praia fluval de San Xoan e un lugar único e idóneo para pasar un día tranquilo e en familia, unha zona na que os veciños e veciñas de Arbo, os máis cativos e os non tan cativos utilizan para pasear, polo que o mobiliario axuda ao descanso e a traquilidade. 

En breve tamen se acondicionara o Muiño sito a marxe da Ponte Romanica, que sufriu actos vandálicos hai uns meses, donde se destrozou e queimou o interior deste local. 

tamén se colocou un panel informativo, no que se colocará a ruta do Sendeiro da Moura 

Hormigonado Camiño Vieiro-Agroy

o Concello de Arbo, acaba de Hormigonar o Camiño que une o Vieiro e Agroi na parroquia de Mourentan

As obras consistiron no hormigonado do camiño, donde o xa existente estaba deteriorado e en mal estado,  o que supuña un risco para os veciños do lugar.

Con estas melloras tamén se pretende protexer o saneamento que discorre polo sendeiro e que nalgunhas zonas estaba soamente cuberto por terra

.

 

Subvención para acondicionamento sendeiro da Moura

O Concello de Arbo recibe unha subvención para “Acondicionamento dos sendeiros da Moura e Das Pesqueiras”

No marco de axudas a investimentos non productivos vinculadas a realización de obxectivos agroambientais e climaticos en Concellos incluídos na Rede Natura 2000, cofinanciadas con Fondo Europeo Agricola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2017 da Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicada no DOG 10 de 15.01.2018 o Concello de Arbo recibe unha achega para acondicionar os Sendeiros da Moiura e Das Pesqueiras

O motivo das obras a realizar e o estado actual dos sendeiros, que os incendios do queimaron unha superficie de 1000 hectáreas no territorio do Concello de Arbo. A ruta viuse afectada en máis de dous terzos da súa extensión. A parte da ruta que discorre próxima a zona Rede Natura, no río Deva, e onde a vexetación de ribeira autóctona ten maior presenza, non se viu afectada. Ao longo de todo o sendeiro existian marcas de pintura, sinais, frechas de madeira e outras pequenas infraestruturas de madeira, como o miradoiro do Coto da Moura sobre a cunca do Deva. Como consecuencia do incencio a maioria dos elementos de sinalización resultaron danados o que fai complicado continuar o trazado da ruta.

Subvención para acondicionamento sendeiro dos pescadores

 CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA SUBVENCIÓN DE TURISMO DE GALICIA PARA A RECUPERACIÓN DA SENDA DE PESCADORES

Por resolución da Directora Xeral de Turismo, dona Nava Castro, aprobouse unha achega ao concello de Arbo por importe de 27930,88 €.- para a recuperación da Senda dos Pescadores.

Esta achega regulada na orde de 4 de xaneiro de 2018, establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais para actuacións  de mellora en infraestruturas turísticas.

As actuacións consisten en intalacions de paneis, infraestruturas de madeira nos tramos que sexa preciso, sinalización do camiño mediante balizas e postes direccionais de madeira e marcas de pintura e traballos de adecuación do sendeiro como son a roza e creación de nova caixa no camiño.

No Concello de Arbo, atópanse varios elementos patrimoniais de interese por toda a xeografía de  Arbo, e na actualidade temos unha boa oferta turística de cara ao turismo estival xa que contamos con varias praias fluviais no Miño e no Deva. Asi mesmo tamen contamos con varios paneis interpretativos  de actuacions pasads acerda da pesca tradicional da lamprea e outras actividades ligadas aos estilos de vida tipicos do lugar, a habilitación deste sendeiro de ribeira e a súa conexión contribuirá a desestacionalizacion da oferta e reforzara os recursos interpretativos cos que xa conta o Concello.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011