Iluminación Antonia Tovar

O Concello de Arbo acomete o suministro e montaxe de iluminación na Rua Antonia Tovar.

O Concello de Arbo, seguindo coa sua labor de melloras nas ruas e espazos municipais, e como continuación as obras de humanización da rúa Antonia Tovar, realizadas pola conselleria de Vicepresidencia da Xunta, acabanse de colocar farolas na marxe dereita da rua. A obra denominada “suministro e montaxe de iluminación en Rua Antonia Tovar”, dota a citada rua de farolas con iluminación Led e un diseño vanguardista moderno.
Tal esta sendo a remodelación da citada Rúa, que se acometeron obras de pavimento con Pedra e luces encaixadas na mesma, na baixada que une a rúa co Lavadoiro e fonte de Turbela, tamen acondicionado e renovado nos últimos meses, creando un xardin co que se lle pretende dar a Antonia Tovar un toque distinguido de elegancia por ser a vía que conezta coa Plaza do Concello.
Dende o Concello facemos um chamamento a todos os veciños e visitantes a que respeten as normas de circulación e aparquen nas zonaa habilitadas o efecto ,para unha maior seguridade dos peatons
Seguimos facendo de Arbo, un atractivo referente turístico Nacional.
 

Nova ordenanza de Auga

 

ENTRADA EN VIGOR NOVA ORDENANZA DA AUGA POTABLE

O 1 de xaneiro entrou en vigor a nova ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo municipal de abastecemento de auga potable, que pretende adaptarse ás necesidades dos usuarios, racionalizado o custe da súa factura a través dunha facturación por consumo real, incentivando o aforro dun ben tan preciado e escaso como é a auga potable.

Esta nova regulamentación, que modifica a ordenanza do ano 2012, ten como obxecto establecer un sistema recadatorio máis xusto e equitativo, fixando unha cota de mantemento do servizo e regulando as tarifas dos diferentes tramos de consumo á baixa.

Esta novidade tamén permitirá aos usuarios aboar o Canon da Auga da Xunta de Galicia axustado ao consumo real, ao desaparecer as estimacións á alza da anterior regulación.

Para que esta forma de liquidar a taxa sexa máis fiel aos hábitos de utilización, realizaranse medicións cuadrimestrais, que mitigarán as derivas por estacionalidade e detectarán con maior premura as posibles anomalías no servizo.

Outro dos obxectivos principais desta nova ordenanza é a de bonificar a determinados colectivos, alixeirando a carga fiscal das economías máis sensibles, como os perceptores de RISGA ou as familias numerosas.

Esta nova redacción, con fin de emendar unha serie de incongruencias detectados na facturación, inclúe un mecanismo que pondera o exceso de consumo cando fora motivado por unha avaría imprevisible polo usuario, que non afectará ao importe da liquidación cando se demostre a accidentalidade desta.

Plan de Limpeza

O CONCELLO DE ARBO, ACOMETE UN AMBICIOSO PLAN DE LIMPEZA E DESBROCE POR TODO O MUNICIPIO.

Arbo, a 13 de xullo de 2017.-  O concello de Arbo, acomete un plan de limpeza e desbroce utilizando os medios materiais e persoais que posue o Concello e reforzando o mesmo tempo,  servizo coa contratación dunha empresa externa especializada en eliminación de maleza en todo tipo de zonas.

A Empresa contratada para levar a cabo a limpeza, desprazou dous tractores con mecanismos máis completos e complexos que están nas areas forestais e de máis difícil de acceder. As condicions meteoroloxicas das últimas semanas, foi propenso para que a vexetación crecese con moita rapidez, o que tampouco permitía os servizos de limpeza, dar cobertura a todas as parroquias  do Concello.

Esta necesidade de acometer este ansioso  Plan de limpeza en todalas parroquias municipais, nace tendo en conta que estamos en temporada de alto risco de incendio e como exemplo e con intención de sensibilizar a poboación para que teña as súas parcelas completamente limpas porque poden  producir perigo de incendio e causar danos a persoas e bens, o que podería dar lugar a esixencia de responsabilidades o propietario desa finca.

Outro do interese deste  concello e a promoción Turística da Vila de Arbo. Arbo e pura natureza, e paisaxe, e turismo rural, é deporte de aventuras é gastronomía, é patrimonio cultural, relixioso, etnográfico…. E  para o Horacio Gil, alcalde de Arbo e responsable da Area de Turismo, o seu principal obxetivo e acadar o recoñecemento por parte dos visitantes e turistas como Arbo un referente turístico nacional.

El Alcalde Cofrade de La Cigala

El pasado día 22 de julio, en la XXIII edición de la Cigala, cita gastronomica celebrada en Marín, el alcalde de Arbo Horacio Gil, tras recibir el nombramiento de Cofrade de la Orden Gastronomica de la Cigala, con sus correspondiente diploma e la imposición de la Capa Azul, agradecio a todos los miembros de la Orden, así como a los marinenses, el haberse concedido este reconocimiento, que espera sirva "para seguir uniendo todavía  más a los concellos de Arbo y Marín

 

Recoñecemento turistico Arabo

O  CENTRO DE INTERPRETACIÓN DO VIÑO E DA LAMPREA DE ARBO “ARABO”, RECIBE  O RECOÑECEMENTO  DE “COMPROMISO DE CALIDADE TURISTICA”.

Arbo, a 13 de xuño de 2017 .- No marco do Sistema Integral de Calidade turística en Destinos (SICTED), a Secretaria de Estado de Turismo outorga  o Centro de Interpretación do Viño  e da Lamprea de Arbo “Arabo” o diploma de recoñecemento ao compromiso para a mellora da continuidade da calidade.

O SICTED e un proxecto de mellora da calidade dos destinos turísticos promovido pola Secretaria de Estado de Turismo, co apoio da FEMP, que traballa coa empresa/servizos turísticos co obxectivo de mellorar a experiencia e satisfacción do turista.

O distintivo que foi recollido polo Alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil, acredita e recoñece o esforzo realizado polo Concello,  así como o cumprimento dos requisitos  establecidos e o compromiso de calidade e mellora continua o que está sometido o Arabo.

O Compromiso de Calidade Turística, e un recoñecemento, según informa o alcalde de Arbo,  que trata de recoñecer, no caso de Arbo, a participación e compromiso do Concello Arbense cos seus produtos estrelas que son o Viño e a Lamprea, e que pretende conseguir que a Vila de Arbo, Capital da Lamprea e Corazón dos Viños Condado e Albariño,  sexa considerado como referente turístico nacional e poida considerarse un destino de calidade, competitivo e a altura dos principais destinos turísticos de Galicia

 

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011