Dirección e Xestión de Áreas

 Delegado de Novas Tecnoloxías, Comunicación, Emprego, Cultura e Facenda: D. Raúl Rodríguez Álvarez.

 Delegado de Medio Ambiente e Medio Rural: D. Raimundo Rodríguez Guntín.

 Delegada de Xuventude, Educación, Festexos, Comercio e Participación Cidadá: Dª María del Mar Álvarez Fernández.

  Delegada de Servizos Xerais, Servizos Sociais e Promoción da Igualdade, e Sanidade: Dª Salomé Troncoso Vieitez.

 Delegada de Deportes, Parques e Xardíns e Limpeza e Mantemento do Casco Urbano: Dª Vicenta Rodríguez Cerdeira

 Sr. Acalde-Presidente, D Horacio Gil Expósito, resérvase as seguintes áreas ou materias: Persoal, Promoción Económica, Turismo, Obras, Urbanismo, Vivenda, e Relacións Institucionais.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011