Obradoiro de Emprego 2016

O II OBRADOIRO DE EMPREGO DA PARADANT, no que o Concello da Cañiza e o Concello solicitante e de cabeceira, se solicitou conxuntamente cos Concellos de Arbo e Crecente; de momento está pendente de Resolución por parte da Conselleria de Economia, Emprego e Industria. 

Todos os que esten interesados en participar deberán inscribirse na oficinas de Emprego de A Cañiza, mostrando o seu interese en participar como alumno-traballador de obradoiros de Emprego.

 

Bolsa de Traballo para contratacions laborais temporais para o SAF

Vista a necesidade de constituir unha Bolsa de Emprego de persoal laboras para o persoal de axuda no fogar deste Concello, manifestada polos servizos sociais de base, procedese a convocar  as "Bases para a Formacion dunha Bolsa de Traballo no Concello de Arbo para realizar constratacións llaborais temporais como Auxiliares de Axuda no Fogar (SAF), cando conconorran algunha das seguintes causas:

- Baixas por incapacidade temporal

-Xubilación parcila ou anticipada polo periodo que medie entre a xubilación e a cobertura da dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo previstos legalmente

- Acumulación de tarefas de carácter puntual do servizo de axuda no fogar

- Calquera outra que esixa e inmendiatez na contratación

os interesados en formar parte desta Bolsa de Emprego, presentaran a súa intancia no modelo que aparece no Anexo I das bases aqui publicadas no prazo de sete días naturais contados dende a súa publicación no ultimo anuncio da convocatoria, Atlántico Diario ou BOP da provincial de Pontevedra 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011