Mellora infraestructura e Teimende

O CONCELLO DE ARBO ACABA DE ADXUDICAR A OBRA DE REPARACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TEIMENDE.

Arbo a 14 de novembro de 2017.- O Concello de Arbo asina un Convenio coa entidade publica empresarial Augas de Galicia para  a reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestruturas en Teimende.

O Concello de Arbo e a Entidade publica empresarial Augas de Galicia,  asinaron un convenio de Colaboración con data 19.10.17, polo que se concede a esta entidade  unha subvención de 69.621,42€.-,  importe que subvenciona a obra de Reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestructuras en Teimende – Arbo

As causas das chuvias torrenciais no Concello e filtracións na mesma estrada e beirarrua, atopamonos con infraestructuras municipais danadas a causa das inundacions, como ocorre en Teimende. A consecuencia deste temporal,  son varias as obras que o Concello acometeu dende esa epoca, grazas a colaboración da Xunta de Galicia.

Unha vez que o concello ten as autorizacións sectoriais correspondente para poder facer a obra, o Concello de Arbo acaba de adxudicar a obra por un importe de 69.621,42 €.- que será financiada o 100% co importe subvencionado por Augas de Galicia. 

Obras P.A.I

 

MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS E DO EQUIPAMENTO DO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA DE ARBO  - OBRA SUBVENCIONADA POLA CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL DA XUNTA DE GALICIA  E FEDER (FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO RURAL) 

Arbo, 6 de novembro de 2017 .- A Consellería de Política Social, acaba de conceder unha achega o Concello de Arbo por importe de 26.157.11 €.-

 

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestruturas que o Concello de Arbo está realizando a favor dos mesmos, solicitou unha subvención para melloras no Punto de Atención a Infancia sito en Cruceiro – Barcela, o que a Consellería de Política Social concedeu un total de 26.157,11 €.-

 

As obras a acometer son obra de adecuación e mellora do centro, donde  se colocara dous inodoros no baño infantil ( na actualidade só hai un) e colocación de cambiador de cueiros  colocación de prato de ducha no baño de adultos, aumento da sala de actividades, desprazando o tabique actual para modificación da sala de descanso.  Ampliación de recibidor, cambio de fiestras e peche con galería da entrada o Centro, entre outras obras.  Así mesmo, a adquisición e mellora do equipamento do centro, inclúe a compra de mobiliario e material didáctico e de xogo,  así como a dotación  de conexión á internet no local e a compra  de dispositivos dixitais.

Adxudicacion obra Merelle - Fontan

MELLORA E SEGURIDADE VIAL DO CAMIÑO MERELLE FONTAN

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño Merelle - Fontan parroquia de Cabeiras do Termo municipal de Arbo.

As obras incluidas  consisten na mellora da seguridade vial en dous lugares concretos dentro da parroquia de Cabeiras

No tramo de Merelle planease o ensanche e pavimentación dun camino que parte desde as ultimas casas do lugar, e baixa en dirección a Fontan. O camino e moi estreito e contemplase mellorar o trazado dunha curva moi pechada, a vez que se ensancha o tramo completo para conseguir un ancho e plataforma.

Por outro lado no lugar de Fontan existe unha intersección donde se xuntas as pistas que veñen A Pedreira, A Igrexa e do propio núcleo de Fontan. As actuacións contempladas neste proxector encamiñanse a mellorar a seguridade vial de dita intersección, mellorando a visibilidade, o trazado dunhas curvas e a pavimetación actual

comezo obras en camiño Devesa

Comezan as obras de Mellora do Camiño de Devesa 

 As obras a  realizar no caimño de Devesa son no tramo 1 a ampliación do camino coa renovación de capa de rodadura e desprazamento de peche existente e no tramo 2 renovación de capa de rodadura mediante desbro, limpeza, pavimentación, rularización de firme, capa de rodadura mediante unha mezcla bituminosa en quen, formación de plataformad en ampliación con base de zahorra artificial e realce de tapas de rexistro na estrada

Remate obras Cequeliños

REMATADAS AS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE MINA E AMPIACIÓN DA PISTA EN RIAL – COTIÑO (CEQUELIÑOS)

Continuando cunha serie de melloras que se están acomentendo polo Concello de Arbo, no mes de agosto adxudicabanse as obras de acondicionamento de Mina e Ampliación da Pista en Rial-Cotiño ( Cequeliños), as  mesmas  consistirón en ampliación de vial, construcción de muro de talud enfrente da mina,  ampliación de vial e construcción de muros en parcelas.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011