Remate da Mellora da Estrada Rocha - Cabeiras

 O Concello de Arbo,  remata as obras de mellora da estrada municipal Rocha- Cabeiras

o obxeto da obra foi a reparación dun tramo de estrada Rocha – Cabeiras, que sufriu danos como consecuencia dos temporais do pasado inverno. O orzamento da obra ascendeu a 31.508,15 €.-

Antes do comezo da actuacións a estrada atopábase en moi mal estado, debido a que se produciran dous desprendementos en varias zonas, coa caída dun talud de contención da estrada e na zona dunha obra de drenaxe transversal da mesma, polo que os traballos realizados consistiron na execución dunha nova obra de drenaxe consistente nun muro de contención de formigón para garantir o correcto drenaxe do muro.

Tamén se realizaron cunetas de seguridade en varios tramos. Por ultimo reparouse  o firme modificando lixeiramente o eixe da estrada, realizándose unha ampliación da plataforma na zona da obra de drenaxe transversal e colocándose unha barreira flexible de seguridade.

Mellora Camiño da Bouza

Nos últimos días deron comezo as obras  da construción de muro de sostén no camiño da Bouza.

As obras que se están levando a cabo consisten na construción de muro de sostén e ampliación do vial para mellorar o acceso a Fraga.

O Concello xustifica esta obra para mellorar o servizo de acceso dos peóns e vehículos, por esa vía, e contribuír así como plan de melloras en infraestrutura e estradas municipais.  

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011