Hormigonado Camiño Vieiro-Agroy

o Concello de Arbo, acaba de Hormigonar o Camiño que une o Vieiro e Agroi na parroquia de Mourentan

As obras consistiron no hormigonado do camiño, donde o xa existente estaba deteriorado e en mal estado,  o que supuña un risco para os veciños do lugar.

Con estas melloras tamén se pretende protexer o saneamento que discorre polo sendeiro e que nalgunhas zonas estaba soamente cuberto por terra

.

 

Subvención para acondicionamento sendeiro da Moura

O Concello de Arbo recibe unha subvención para “Acondicionamento dos sendeiros da Moura e Das Pesqueiras”

No marco de axudas a investimentos non productivos vinculadas a realización de obxectivos agroambientais e climaticos en Concellos incluídos na Rede Natura 2000, cofinanciadas con Fondo Europeo Agricola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, ao abeiro da Orde do 21 de decembro de 2017 da Conselleria de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio publicada no DOG 10 de 15.01.2018 o Concello de Arbo recibe unha achega para acondicionar os Sendeiros da Moiura e Das Pesqueiras

O motivo das obras a realizar e o estado actual dos sendeiros, que os incendios do queimaron unha superficie de 1000 hectáreas no territorio do Concello de Arbo. A ruta viuse afectada en máis de dous terzos da súa extensión. A parte da ruta que discorre próxima a zona Rede Natura, no río Deva, e onde a vexetación de ribeira autóctona ten maior presenza, non se viu afectada. Ao longo de todo o sendeiro existian marcas de pintura, sinais, frechas de madeira e outras pequenas infraestruturas de madeira, como o miradoiro do Coto da Moura sobre a cunca do Deva. Como consecuencia do incencio a maioria dos elementos de sinalización resultaron danados o que fai complicado continuar o trazado da ruta.

Subvención para acondicionamento sendeiro dos pescadores

 CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA SUBVENCIÓN DE TURISMO DE GALICIA PARA A RECUPERACIÓN DA SENDA DE PESCADORES

Por resolución da Directora Xeral de Turismo, dona Nava Castro, aprobouse unha achega ao concello de Arbo por importe de 27930,88 €.- para a recuperación da Senda dos Pescadores.

Esta achega regulada na orde de 4 de xaneiro de 2018, establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais para actuacións  de mellora en infraestruturas turísticas.

As actuacións consisten en intalacions de paneis, infraestruturas de madeira nos tramos que sexa preciso, sinalización do camiño mediante balizas e postes direccionais de madeira e marcas de pintura e traballos de adecuación do sendeiro como son a roza e creación de nova caixa no camiño.

No Concello de Arbo, atópanse varios elementos patrimoniais de interese por toda a xeografía de  Arbo, e na actualidade temos unha boa oferta turística de cara ao turismo estival xa que contamos con varias praias fluviais no Miño e no Deva. Asi mesmo tamen contamos con varios paneis interpretativos  de actuacions pasads acerda da pesca tradicional da lamprea e outras actividades ligadas aos estilos de vida tipicos do lugar, a habilitación deste sendeiro de ribeira e a súa conexión contribuirá a desestacionalizacion da oferta e reforzara os recursos interpretativos cos que xa conta o Concello.

Obras bombeo Granxa - Sela e Saneamento en Escampado - Cabeiras

Adxudicación das obras de mellora na estación de bombeo de Granxa-Sela e ramal de saneamento no Escampado-Cabeiras

O pasado 1 de Agosto o alcalde de Arbo, Horacio Gil Expósito, asinou a adxudicación para a execución da actuación denomidada “Melloras na estación de bombeo de Granxa-Sela e ramal de saneamento no Escampado-Cabeiras”,

Na memoria do proxecto técnico indícase que as obras consisten básicamente en dar resposta ás deficiencias que presenta o bombeo de A Granxa co acondicionamento da zona próxima que estivo afectada polos alivios do pozo, para o cal procederase a instalación dunha bomba nova, de iguais características á existente, reporase no cadro eléctrico os elementos precisos para o seu correcto funcionamento, arranxase a arqueta de chegada para evitar fugas dende o seu interior e dotarase ao sistema dun nova aliviadeiro, e arranxaranse as proximidades do pozo de bombeo de maneira que permita ter un sobreancho o vial e permítese o cruce e o cambio de sentido dos vehículos ao tratarse dunha rúa sen saída. Tamén preténdese dotar de saneamento ao barrio de O Escampado, cunha solución por gravidade a través do camiño público que comunica o bario co vial xeral máis abaixo.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011