Mellora Camiño - Rasela

MELLORA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DE  RASELA – CEQUELIÑOS  

Estado actual 

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño de Rasela, parroquia de Cequeliños do Termo municipal de Arbo.

O obxeto desta obra e definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no Concello de Arbo, o desenrrolo da actuación é a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, sendo as actuación a realizar o desbroce e limpeza do camino retirando toda a vexetación, limpeza enerxica de superficie de pavimento existente, limpeza de cunetas, regularización de firme con aglomerado en quente. 

Mellora camiño Poste - Barcela

MELLORA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DE O POSTE – BARCELA

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño de O Poste, parroquia de Barcela do Termo municipal de Arbo.

O obxeto desta obra e definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no Concello de Arbo, o desenrrolo da actuación é a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, sendo as actuación a realizar o desbroce e limpeza do camino retirando toda a vexetación, limpeza enerxica de superficie de pavimento existente, limpeza de cunetas, regularización de firme con aglomerado en quente, a capa de rodadura realizarase mediante unha mezcla bituminosa quente.

Remate das obras no Pavillón Municipal

REMATAS AS OBRAS DE MANTEMENTO  NO PAVILLÓN MUNICIPAL DE ARBO

Arbo, a 1 de novembro de 2017.-  o Concello de Arbo asinaba un convenio de cooperación en setembro coa  Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia para o  mantemento do pavillón municipal, por un importe de 10.000 €.- 

O Concello de Arbo acometeu no mes de outubro obras de mantemento do  pavillón polideportivo, dado que presentaba desperfectos en paramentos, revestimentos e mobiliario, entre as obras a realizar esta o pintado da pista deportiva, marcado e sinalización da mesma. Pintado de vestuarios, das portas de acceso, consolodiración de paramento de fabrica de ladrillo cara a vista. Canalización de canalons de pluviais e baixantes vistas de aluminio, cubrición do oco existente con chapa de aluminio e aportación de mobiliario e accesorios a pe de pista como son dous bancos, umha silla e 8 tramos de 5 m de lonxitude de malla delimitadora de pista.  As obras xa rematas dan un aspecto innovador  e estético da instalación. O Pavillón e unha das intalacions municipais, xunto co multiusos, máis usada polas Asociación Deportivas Arbense, sendo un total de cinco as asociación que actualmente a utilizan.  

Remate obra "Camiño Pardieiros - Rozas - Sela"

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, As obras incluidas  consisten na mellora da seguridade vial no lugar de Rozas – Sela – Camiño Pardieiros.   

Esta obras incluidas dentro do P.I.R 2017 foron subvencionadas o 100% e adxudicadas pola Conselleria de Medio Rural 

estado anterior 

Estado actual despois da Obra 

 

Mellora infraestructura e Teimende

O CONCELLO DE ARBO ACABA DE ADXUDICAR A OBRA DE REPARACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO E REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN TEIMENDE.

Arbo a 14 de novembro de 2017.- O Concello de Arbo asina un Convenio coa entidade publica empresarial Augas de Galicia para  a reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestruturas en Teimende.

O Concello de Arbo e a Entidade publica empresarial Augas de Galicia,  asinaron un convenio de Colaboración con data 19.10.17, polo que se concede a esta entidade  unha subvención de 69.621,42€.-,  importe que subvenciona a obra de Reparación na rede de saneamento e rehabilitación de infraestructuras en Teimende – Arbo

As causas das chuvias torrenciais no Concello e filtracións na mesma estrada e beirarrua, atopamonos con infraestructuras municipais danadas a causa das inundacions, como ocorre en Teimende. A consecuencia deste temporal,  son varias as obras que o Concello acometeu dende esa epoca, grazas a colaboración da Xunta de Galicia.

Unha vez que o concello ten as autorizacións sectoriais correspondente para poder facer a obra, o Concello de Arbo acaba de adxudicar a obra por un importe de 69.621,42 €.- que será financiada o 100% co importe subvencionado por Augas de Galicia. 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011