Reconstrucion muro en Campo de Futbol

O Concello de Arbo acaba de rematar as obras de arranxo do muro de peche do Campo de Futbol de Arbo.

Estado anterior

Durante o temporal que tivo lugar neste Concello  hai uns meses, o muro do recinto do campo de futbol,  a causa das fortes choivas e vento,  derrumbouse  deixando unha parte do recinto sen protección e con acceso o citado campo, sendo ademais un perigo para os nenos e nenas que frecuentemente realizan actividades nesas instalación deportivas.

Estado Actual 

 

As obras de mellora consistiron en construcción de novo tabique, conservando a altura e o diseño que tiña anteriormente. O Orzamento das obras ascenden a un importe de aproximadamente 7.000 euros, e foron realizadas por unha empresa do Concello de Arbo. 

obras no C.E.I.P Antonio Carpinteiro

 

O Concello de Arbo informa da achega que o C.E.I.P recibiu da conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Arbo a 13 de setembro de 2017 - O C.E.I.P de Arbo, recibe una subvención da Conselleria para melloras varias  no centro.

A subvención recibida serviu para mantememto, obras de mellora e arranxos varios que foron realizados nas ultimas semanas, para que o comenzo do curso escolar, o pasado 11 de setembro, os escalares comezasen a xornada sen ningún contratempo e con maiores comodidades. Entre os traballos realizados cabe sinalar melloras no tellado, limpeza de caneletas, mantemento do parque infantil e da área de recreo e parque de xogos, fiestras, portas, caldeiras...  Ademais de estas actuacions realizadas por unha empresa, o persoal municipal do Concello acometeu unha limpeza en profundidade do interior e exterior do edificio, do ximnasio e comedor escolar asi efectuou, alguns arranxos.

Mellora camiño Devesa e Laguallo

MELLORA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DE LAGUALLO E DEVESA NO LUGAR DE SAN XOAN – ARBO  

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo está realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiños de Laguallo e Devesa no lugar de San Xoan – Arbo

O obxeto desta obra e definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no Concello de Arbo, o desenrrolo da actuación é a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, sendo as actuación a realizar NO Camiño de Laguallo  o desbroce e limpeza do camino retirando toda a vexetación, limpeza enerxica de superficie de pavimento existente, limpeza de cunetas, regularización de firme con aglomerado en quente, a capa de rodadura realizarase mediante unha mezcla bituminosa quente  a s obras a  realizar no caimño de Devesa son no tramo 1 a ampliación do camino coa renovación de capa de rodadura e desprazamento de peche existente e no tramo 2 renovación de capa de rodadura mediante desbro, limpeza, pavimentación, rularización de firme, capa de rodadura mediante unha mezcla bituminosa en quen, formación de plataformad en ampliación con base de zahorra artificial e realce de tapas de rexistro na estrada

Estado actual camiño Devesa 

Estado actual camiño Laguallo 

Mellora camiño Poste - Barcela

MELLORA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DE O POSTE – BARCELA

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño de O Poste, parroquia de Barcela do Termo municipal de Arbo.

O obxeto desta obra e definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no Concello de Arbo, o desenrrolo da actuación é a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, sendo as actuación a realizar o desbroce e limpeza do camino retirando toda a vexetación, limpeza enerxica de superficie de pavimento existente, limpeza de cunetas, regularización de firme con aglomerado en quente, a capa de rodadura realizarase mediante unha mezcla bituminosa quente.

Arranxo camiño Cequeliños

MELLORA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑO DE  RASELA – CEQUELIÑOS  

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño de Rasela, parroquia de Cequeliños do Termo municipal de Arbo.

O obxeto desta obra e definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no Concello de Arbo, o desenrrolo da actuación é a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, sendo as actuación a realizar o desbroce e limpeza do camino retirando toda a vexetación, limpeza enerxica de superficie de pavimento existente, limpeza de cunetas, regularización de firme con aglomerado en quente. Según manifesta o Alcalde, Horacio Gil,  con estas actuacións, o concello de Arbo, pretende seguir na mesma liña que leva adoptando dende a súa chegada o gobernó, de mellorar os servizos en infraestructuras e camiños municpais, para facilitar os veciños e veciñas de Arbo unha maior comodidade no uso dos mesmos

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011