Pasarela Rio CEA

A Confederación Hidrográfica Miño-Sil, esta acometer a obra “Pasarela de Madeira no Rio Cea”, dacordo a solicitude realizada por este Concello con  data 27 de abril de 2015, tendo en conta a gran importancia que ditas infraestructuras de paso poseen como via de comunicación entre núcleos de poboación.

As obras son financiadas pola Confederación o 100%, e en canto o Organismo de cuenca notifique a este Concello a súa finalización, será esta entidade local a que asuma a todolos efectos a xestión, mantenemento, explotación e conservación desta.   

  

Marquesiñas en Paseo Fluvial

O concello de Arbo ven de contratar as obras de construcción de Marquesiña no paseo fluvial do Rio Miño no lugar de A Estación, obras incluidas dentro do POSS/15, concedidas por Resolución do Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra.

As obras consisten  en limpeza, reparación e reconstrucción de marquesina de madeira laminada, asi como reparación de pilastras de granito, comprendendo o desmontado da sillería e acopio das pezas para a súa recolocación.

Estado Actual 

Marquesiñas para parada de autobús

O concello de Arbo ven de contratar as obras de construcción de Marquesiñas para parada de autobús  no lugar de Couto e a Vila na parroqua de Arbo e no lugar de Reguengo na parroquia de Mourentan, obras incluidas dentro do POSS/15, concedidas por Resolución do Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra.

As obras consisten en excavación de terras a ceo aberto para formación de caixa da solera para apoio, para colocación de de marquesina composta de pilares e banco de aceiro inoxidable AISI-304 pulido brillante. Panel tellado con tres pilares, soporte para a súa fixación con escuadras e perfiles para cerramento con cristal. Tellado de poliuretano galvanizado e prelacado e Cristal laminado de seguridade.

" A Vila "

 "O Reguengo"

"O Couto"

Obras de Saneamento en Sta Maria

“OBRAS DE SANEAMENTO EN SANTA MARÍA”

O Concello de Arbo vai acometer as obras de “Obras de Saneamento en Santa María”, cun orzamento de execución por contrata cifrado en 31.373,05 € (IVE do 21% incluído), sendo a base de 25.928,14 € e o IVE de 5.444,91 €, e cun prazo de execución de  un mes.

Para levar a cabo esta actuación cóntase con financiamento  do 100% da referida actuación con cargo a subvención concedida por Resolución do Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra de data 23.04.15 na cantidade dos 31.373,05 €,   ditada no marco do Plan de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15) cuxas bases foron aprobadas por acordo plenario de 28.11.14 e publicadas no BOP núm. 1 do 02.01.15.

 

Obras na Rede de Saneamento Costa e Mandelos

“OBRAS  NA REDE DE SANEAMENTO NA COSTA E MANDELOS”

O Concello de Arbo vai acometer as obras para a execución de “Obras  na rede de Saneamento na Costa e Mandelos”, cun orzamento de execución por contrata cifrado en 37.549,78 € (IVE do 21% incluído), sendo a base de 31.032,88 € e o IVE de 6.516,90 €, e cun prazo de execución de catro semanas.

Cóntase co financiamento  do 100% da referida actuación con cargo a subvención concedida por Resolución do Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra de data 23.04.15 na cantidade dos 37.549,78 €,   ditada no marco do Plan de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15) cuxas bases foron aprobadas por acordo plenario de 28.11.14 e publicadas no BOP núm. 1 do 02.01.15.

No proxecto básico e de execución  indícase que as obras consisten na execución de obras parciais na rede de saneamento de fecais en varias zonas do municipio de Arbo co fin de dar servizo a vivenda de nova implantación e mellorar o trazado e distribución da rede existente na zona de A Costa e Mandelos-Arbo.

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011