Obras en Urzal e Civida en Barcela

O CONCELLO DE ARBO SOLICITABA UNHA ACHEGA  CON CARGO O PLAN CONCELLOS 2018-2019 DA DEPUTACION CO DESTINO O FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO PARA A OBRA “AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN URZAL E CIVIDA”

 

O concello de Arbo recibe  unha axuda con destino o financiamento da obra ampliación da rede de saneamento en Urzal e Cividade na parroquia de Barcela.

As obras consisten na excavación da zanxa para o alonxamento do colector e dos pozos de rexitro, axustando os seus niveis ao perfil que figura no proxecto, recheo e compactación das zanxas, traslado de peches  e pavimentación do camiño.

Esta obra pretende dar unha solución a situación actual, mediante as actuacións para incorporar melloras no caudal e enganches das edificación asentadas nos camiños dos barrios de Urzal e Cividade.

Asemesmo o camiño polo que se pretende apoiar a rede para a súa implantación non dispon dun ancho adecuado para o transito de vehículos , polo que se procedera o ensanche para conseguir circulación segura. 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011