Cesión Tractor

O CONCELLO DE ARBO RECIBE DA CONSELLERIA DO MEDIO RURAL UN TRACTOR

O Concello de Arbo recibe da Conselleria do Medio Rural un Tractor dacordo o convenio asinado entre a Conselleria e o Concello de Arbo o pasado 1 de marzo de 2019.

O uso temporal do citado equipo (vehículo, desbrozadora e trituradora) (artigo 37.1 da lei 5/2011 de Patrimonio da Comunidade autónoma de Galicia, será destinado aós seguintes fins de utilidade pública e interese social:

  • Mantemento e limpeza da maleza nas infraestruturas rurais de titularidade municipal
  • Mantemento e limpeza de determinadas fincas pertencentes a masas común  de concentración/reestruturación parcelaria de titularidade do Concello
  • Mantemento e limpeza das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011