ADQUISIÓN PARCELA EN CHAN - ARBO

O CONCELLO DE ARBO ADQUIRE UNHA PARCELA EN CHAN – ARBO CON CARGO O PLAN CONCELLOS 2021: LIÑA 1: INVESTIMENTOS, A CORRESPONDENTE SUBVENCIÓN Á EXCMA.   DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, SENDO CONCEDIDA NO IMPORTE DE 20.133,00 € POR RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE DATA 10.05.2021.

O Concello de Arbo pretende adquirir a parcela/finca urbana situada no Lugar de A Chan - Arbo, que a seguido se describe, e enclavada entre o Arabo e o inmoble que se destinará ao futuro centro social, co fin de ampliar os servizos e as dotacións/equipamentos públicos e municipais destinados aos veciños e veciñas do Municipio de Arbo.

Con este fin, solicitouse no marco do Plan Concellos 2021: Liña 1: Investimentos, a correspondente subvención á Excma.   Deputación Provincial de Pontevedra, sendo concedida no importe de 20.133,00 € por Resolución Presidencial de data 10.05.2021.

A localización do inmoble é a seguinte:

Barrio / Distrito: Lugar  A Chan - Arbo

Municipio:        Arbo

 

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011