Comezaron as obras en Portafeitos - Sela

 

COMENZAN AS OBRAS EN PORTAFEITOS - SELA  EN ARBO

  • A Consellería do Medio Rural e o Concello de Arbo asinaban un convenio   a pavimentación do camiño de acceso a Portafeitos - Sela
  • As obras son subvencionadas o 100% pola Consellería, que tamén se encargou da contratación da mesma

 

Miguel Ángel Pérez Dubois, actuando en nome e representación da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, na súa calidade de director xeral de Desenvolvemento Rural e Horacio Gil,  actuando en nome e representación do Concello de Arbo na súa calidade de Alcalde-Presidente, asinaban o día 8 de outubro un convenio de colaboración para a obra de: “Pavimentación do camiño de acceso ao lugar de Portafeitos - Sela”

 

 

 

Comezo das obras en Merelle-Cabeiras

COMENZAN AS OBRAS NO BARRIO DE MERELLE  EN ARBO

 

  • A Consellería do Medio Rural e o Concello de Arbo asinaban un convenio en outubro de 2019 para  a pavimentación dos camiños de acceso a Merelle
  • As obras son subvencionadas o 100% pola Consellería, que tamén se encargou da contratación da mesma

 

Miguel Ángel Pérez Dubois, actuando en nome e representación da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, na súa calidade de director xeral de Desenvolvemento Rural e Horacio Gil,  actuando en nome e representación do Concello de Arbo na súa calidade de Alcalde-Presidente, asinaban o día 8 de outubro un convenio de colaboración para a obra de: “Pavimentación do camiño de acceso ao lugar de Merelle - Cabeiras”

 

Estas melloras teñen como obxetivo mellorar a movilidade, accesibilidade e seguridade da vía pública no barrio de Merelle na parroquia de Cabeiras, ampliando e pavimentando o vial xa existente.

Humanización San Benito

O CONCELLO DE ARBO INVERTIRA 235.961,64 Euros NA “HUMANIZACIÓN RÚA SAN BENITO”

  • O Concello asinara  no mes de xaneiro un convenio  coa a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda,  para financiar as obras. 
  • As obras están enmarcadas dentro do Plan Hurbe da Xunta, que naceu como resposta á necesidade da humanización das aldeas de Galicia, que busca o achegamento de marcos urbanos aos seus habitantes adaptando e creando espazos públicos para as necesidades actuais.
  • Estas obras veñen para culminar a humanización deste vial de acceso ao núcleo urbano de Arbo, tras as obras executadas coa humanización da Rúa Antonia Tovar.

O obxecto do presente consiste na humanización da rúa San Benito,  onde se realizasen beirarrúas, renovaranse as redes de servizos. Dispoñeranse canalizacións de PVC para a reposición das redes de saneamento de augas pluviais e fecais, mellorase a rede de abastecemento.  Tamén se executarán canalizacións enterradas para a rede de telecomunicacións e de enerxía eléctrica. Dispoñerase de iluminación con luminarias  Led. Por último, executarase a sinalización horizontal e vertical precisa.

Remate melloras no Museo Arabo

Actualización de contidos e mellora de equipamento multimedia do  Centro de Interpretación da Lamprea e do Viño do Condado “Arabo”

  • “Deseño, promoción e execución da actualización  e mellora da exposición permanente do Centro de Interpretación da Lamprea e do Viño “Arabo”.
  • O Concello obtivo unha  subvención  por importe de 59.518,27 €.-  do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.
  • O importe das melloras ascendeu a 65.945,00 €

O Centro de Interpretación do viño e da Lamprea Arabo, e unha fiestra cara os visitantes para descubrir o que o Concello de Arbo pode ofrecer, ademais de transmitir a través dos paneis e os vídeos a verdadeira realidade e a historia de Arbo.

Con estas actuacións mellorouse o deseño, promoción e execución da actualización  e mellora da exposición permanente do centro de interpretación da lamprea e do viño do condado“ coa dotación de sistemas multimedia para o visionario de contidos de vídeo e interactivo: pantallas táctiles, monitores de vídeo e proxectores con novos videos, fotografía, grafismos, vídeo e contidos interactivos e redacción de novos textos.

Coas melloras introducidas no Museo Arbo,  creouse un espazo para albergar unha exposición permanente sobre a Festa da Lamprea.  A primeira Festa da Lamprea ten lugar o día 16 de abril de 1961, organizada por un grupo de veciños, funcionarios e restauradores do Concello a cargo da Comisión "Pro Homenaxe á Lamprea", que tributaba a través desta xornada festiva o recoñecemento a unha riqueza antiga e inmemorial que o Miño proporcionaba.

O alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil,  manifesta que con esta actuación de mellora o Centro de Interpretación do Viño e a Lamprea adecuarase aos estándares e requisitos turísticos que un centro destas características debe albergar. A modernización e a implantación de novos sistemas tecnolóxicos de visionado e interacción co visitante a través de videos, pantallas táctiles e proxectores, a elaboración de novos contidos, novos materiais, novas fotografías ou a publicación de novos folletos informativos permitirán unha visita moito mais dinámica e ilustrativa para os nosos visitantes. Poderán disfrutar duns contidos adaptados ás necesidades e requerimentos actuais dun museo con amplios contidos e informacións que transmitir sobre Arbo e os seus bens mais preciados.  

Videos que se poden ver no Museo Arabo: https://www.youtube.com/watch?v=vmsf82-5XAo

https://www.youtube.com/watch?v=7II6MJVhujE

https://www.youtube.com/watch?v=AZPER3AGZUg

https://www.youtube.com/watch?v=wzPOnbYl734&t=2s

 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011