O Concello

ALCALDE – PRESIDENTE

 

Horacio Gil Expósito (PP)

 

MEMBROS DA CORPORACIÓN MUNICIPAL

 

D. Horacio Gil Exposito (PP)

 

Dª María Salomé Troncoso Vieitez (PP)

 

D. Raimundo Rodríguez Guntín (PP)

 

D. Raúl Rodríguez Álvarez (PP)

 

Dª Vicenta Rodríguez Cerdeira (PP)

 

D. Bernardo Vázquez Pérez (PP)

 

D. Xavier Simón Fernández (Agrupación Electores de Arbo)

 

Dª. Fabiola Durán Pedrosa (Agrupación Electores de Arbo)

 

D. Luis Enrique Rodríguez Martínez (Agrupación Electores de Arbo)

 

Dª María José Castro Fernández (Agrupación Electores de Arbo)

 

D. Baltasar Vallejo Santos (Agrupación Electores de Arbo)

 

TENENTES DE ALCALDE

 

Primeira Tenente de Alcalde: Dª Salomé Troncoso Vieitez

 

Segundo Tenente de Alcalde: D. Raúl Rodríguez Álvarez

 

Terceiro  Tenente de Alcalde: D. Bernardo Vázquez Pérez

 

AREAS DE GOBERNO - CONCELLERIAS

 

Persoal, Promoción Económica, Turismo, Obras, Urbanismo, Vivenda, Réxime Interior, Mobilidade Sustentable e Relacións Institucionais

D. Horacio Gil Exposito, Alcalde-Presidente

 

Novas Tecnoloxías, Comunicación, Emprego, Xuventude, Cultura e Facenda

D. Raúl Rodríguez Álvarez.

 

Medio Ambiente e Medio Rural

D. Bernardo Vázquez Pérez.

 

Comercio e Participación Cidadá

D. Raimundo Rodríguez Guntín.

 

Servizos Xerais, Servizos Sociais e Igualdade, Sanidade e Educación

Dª Salomé Troncoso Vieitez.

 

Deportes, Áreas Recreativas e Parques e Xardíns

 Dª Vicenta Rodríguez Cerdeira.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011