Rehabilitación Miradoiros paseo Fluvial da Estación

ACONDICIONAMENTO DOS MIRADORES DO RÍO MIÑO NO PASEO FLUVIAL DA ESTACIÓN – ARBO

  • Concello de Arbo, realiza obras de  “Acondicionamento de diferentes recursos no Concello de Arbo,  tras sinatura do convenio de colaboración entre a Axencia de Turiismo de Galicia e o Concello de Arbo para a realización de determinadas actuacións de mellora das infraestructuras turísticas no Concello de Arbo.
  • importe do contrato de obras  ascendería á cantidade de 28.841,22 € (IVE 21%  incluído, que ascende a 4.943,02 €),

Á vista do expediente que se tramitou ante Axencia de Turismo de Galicia de acordo coa Resolución do 13 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a concellos de ata 10.000 habitantes para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503D),  para a obtención dunha subvención de 29.933,22 (IVE 21% incluído),  para a actuación denominada “Rehabilitación de Miradoiros do Río Miño en Arbo”, que inclúe obra e honorarios de redacción e dirección de proxecto.

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011