Axudas Leader

Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020 

OBXECTIVO Submedida de apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo CONVOCA Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) PRAZO DE PRESENTACIÓN 1ª convocatoria: ata 31 de marzo de 2017 EN CASO DE NON COMPROMETERSE O TOTAL DA ANUALIDADE ABRIARSE UNHA 2ª convocatoria: ata 31 de maio de 2017 BENEFICIARIOS  As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado  As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores  As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades Non poderán ser beneficiarios as empresas que operen no sector de pesca, da acuicultura e/ou da transformacións e comercialización de produtos pesqueiros

Mais información  en GDR - Condado Paradanta 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011