Colocación de Contenedores

Arbo, 23 de abril de 2020
 
O Concello de Arbo, segue colocanto contenedores por todas as parroquias, para seguir fomentando a recollida de papel-carton e envases de plático.
 
O Concello de Arbo está a detectar un uso inadecuado dos CONTENEDORES VERDES, con vertidos de aparellos, produtos metálicos, madeira... Así como tamén, depósitos de materiais en plena rúa ou nas beirarrúas.
 
Esta condutas, PODEN SER OBXECTO DE SANCIÓN, polo que agradecemos se faga un uso adecuado deste servizo.
 
RECORDAMOS O DEBER DE USAR BOLSA PARA DEPOSITAR O LIXO NOS CONTENEDORES.

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011