Adquisición de fregadora para limpeza do C.E.I.P Antonio Carpintero

O CONCELLO DE ARBO ADQUIRE UNHA FREGADORA PARA A LIMPEZA DO C.E.I.P Antonio Carpintero 
 
Obxecto do contrato:
Compra de fregadora para a limpeza máis eficiente e segura para o Colexio Publico Antonio Carpinteiro
 
Valor Estimado:
 
O valor estimado do contrato ascende 1.980,00 € (IVE 21% excluído)
O orzamento base de licitación ascende á cantidade de 2.395,80 (IVE 21% incluído que ascende 415,80 €)  
 
Xustificación da necesidade 
 
O Concello de Arbo pretende reforzar a limpeza e desinfección levada a cabo no Colexio Público C.E.I.P Antonio Carpintero con motivo das novas medidas adoptadas pola crise sanitaria do COVID-19.
 
Cando as zonas a fregar son máis grandes, como sucede nas instalación do Colexio  e tendo en conta o momento que estamos vivindo e os protocolos establecidos pola Xunta de Galicia para previr o covid-19, a limpeza ten que ser máis exhaustiva. 
Con esta fregadora aumentase o ancho do fregado incrementando a eficiencia operativa e chegando a todas as superficies facendo unha limpeza máis segura para os alumnos e alumnas. 
 

© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011