Contratación para instalación de climatización na Planta Segunda da Casa Consistorial

O CONCELLO DE ARBO CONTRATA A INSTALACIÓN DA CLIMATIZACIÓN NA PRANTA SEGUNDA DA CASA COSISTORIAL 
 
 
Obxecto do contrato:
 
Subministro e montaxe de catro unidades climatizadoras para a Planta Segunda da Casa Consistorial
 
Valor Estimado:
O orzamento base de licitación ascende á cantidade de 9.554,52 (IVE 21% incluído) 
 
Xustificación da necesidade 
Actualmente as oficinas da segunda Planta da Casa Consistorial non conta con climatizador. 
As oficinas situadas na planta superior están directamente conectadas co Tellado, non contan con ventanais, e  as vélux coas que contan en algún dos casos dan directamente a cornisa do edificio o que non permite que o aire entre.
A importancia de dotar as oficinas da planta superior de climatización é mellorar ás condicións  de traballo dos empregados que teñen o seu posto de traballo ubicado nesta planta superior, garantindo unha temperatura adecuada no verán. 
Coa climatización buscase unha solución rápida tendo en conta que durante os meses de máis calor os traballadores,  están soportando temperaturas de ata 35 graos.
 

© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011