REHABILITACIÓN CASCO HISTORICO

 O Concello de Arbo realizara   obras de rehabilitación do casco histórico de Arbo ”, tras resolución de concesión de Subvención pola Deputación         Provincial de Pontevedra por acordo da  Xunta  de Goberno  de data  10 de decembro de 2021, no marco da convocatoria de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2021.

Orzamento das obras: 4.489,10 € (IVE 21% incluído).

Achega da Deputación: 3.017,18 € 

Aportación do Concello con cargo a Fondos Propios: 1471,92€.-

A intervención conten os seguintes procesos e materiais:

Demolicion de pavimento de granito existente roto ou en malas condicións .

Execución de pavimentación con laxas de granito.

Reparacion de pavimentación con laxas de granito.

O patrimonio cultural  e arquitectónico é a expresión da totalidade de coñecementos, crenzas e valores, tanto artísticos como filosóficos e morais, que conforman a tradición das persoas e é a base das súas actividades expresadas en termos físicos de espazo e tempo, a través de procesos e axentes específicos.

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011