“MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

OBRAS DE “MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

 

  • A Xunta de Goberno da Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 9 de xullo de 2021, adoptou  conceder unha subvención ao Concello de Arbo, no marco do Plan Concellos 2021 LIÑA 1-INVESTIMENTOS, con destino ao financiamento do investimento “MELLORA PAVIMENTO E DRENAXE NO CAMIÑO PORTAFEITO ACCESO A EIDOS DE ARRIBA (SELA)”.

 

  • Importe das obras 79.911,68 €

 

 

 

 

 

ACTUACIÓNS

 

O obxectivo do presente proxecto no ramal en saburra e no ramal 1, é a execución dunha nova capa de rodadura, tomando como base o pavimento actual, que será a base do pavimento proxectado. Previamente realizarase unha  explanación da devandita base no ramal saburras, no ramal 1 será necesario conformar a chaira realizando desmonte e perfilado de noiros, e estendendo e compactando base de saburra. Posteriormente aplicarase unha rega de adherencia  ECR-2 cunha dotación de 1 kg/ m2 para posteriormente estender unha capa de mestura  bituminosa en quente tipo AC 16 Surf D (antigo D-12) de 5 cm de espesor. Así mesmo realizarase o rozado mecánico de cunetas e noiros por ambas as marxes do camiño.

Nos ramais 2 e 3, executarase desmonte e terraplén, para posteriormente compactar a chaira, que quedará como pavimento final do camiño.

En todos os ramais, complementarase a actuación coa execución de canalizacións de drenaxe de pluviais, consistentes en cuneta de drenaxe lonxitudinal en terras ou en formigón, arquetas de recollida de augas e canalizacións de drenaxe transversal e de salva cunetas para acceso a leiras.

Unha vez finalizados os traballos de pavimentación marcaranse os bordos de calzada con marca viaria.

 

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011