Analise auga de consumo

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ANÁLISE DE AUGADE CONSUMO HUMANO DO CONCELLO DE ARBO

Arbo a 23 de xuño de 2017.- O concello de Arbo acaba de adxudicar o Servizo de análises de auga de consumo humano.

A vista da proposta da Conselleria de Sanidade, na que pon de manifestó a necesidade de proceder co fin de cumprir coas existencias da normativa sanitaria de aplicación a contratación externa con empresa do sector capacitada e autorizada dos servizos de realización dos controis e análises e coa periocidade preestablecida, así como a  necesidades de  proceder a elaboración dun novo protocolo para o sevizo de abastecemento, así como para a piscina de verán municipal,  estando finalizado o contrato coa empresa actual.

A nova contratación adxudicada a empresa mercantil “AKUABNATURA DE OURENSE S:L” por un praza de dous anos e un importe total de 11.354,78 €.-,   ten por obxetivo cumprir e mellorar o servizo de  abastecemento domiciliario de auga de  consumo humano do Concello de Arbo, e dar unha mellor calidade e máis seguridade os veciños, dacordo as directrices marcadas e esixidas na normativa sanitaria de aplicación, levando a cabo os controis e análises  establecidos .                

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011