Actualidade

Colector Voluminosos
O Concello de Arbo, informa  das datas de colocación do colector de voluminosos nas parroquias ( colector de gran capacidade, na qeu se pode depositar mobles e enseres domesticos).    
Contratación Persoal Temporal
Proximas ofertas de Emprego para traballar no Concello de Arbo en vitude do Plan de Emprego de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2016 da Deputación de Pontevedra 
Publicación con 1 adxuntos
Bolsa de Traballo para contratacions laborais temporais para o SAF
Vista a necesidade de constituir unha Bolsa de Emprego de persoal laboras para o persoal de axuda no fogar deste Concello, manifestada polos servizos sociais de base, procedese a convocar  as "Bases para a Formacion dunha Bolsa de Traballo no Concello de Arbo para realizar constratacións llaborais temporais como Auxiliares de Axuda no Fogar (SAF), cando conconorran algunha das seguintes causas: - Baixas por incapacidade temporal -Xubilación parcila ou anticipad ...
Publicación con 2 adxuntos
Ampliacion de prazo
Rematado o prazo de presetnación de instancias fixado na base oitaba das referidas bases, e ante o reducido número de corais participantes, co fin de favorecer a maior concorrencia e participación posible, procedese a ampliar o prazo para presentación de instancias ata o 26 de febreiro   
Marquesinas Parada de autobus
Marquesina de O Couto Marquesina de " A Vila" Marquesina  de "O Reguengo"
Barandilla en San Xoan
Colocacion de Barandilla para o mellor acceso a Capela de San Xoan.  Acceso o Adro da Capela de San Xoan 
Mellora e adaptación "Mercado Municipal"
 Rematadas as obras de mellora e adaptación das instalacións do Mercado Municipal. Fase II  -          Supresión das barreiras arquitectónicas e de comunicación e instalación dun novo pavimento antiesvarante, posto que o actual resulta moi perigoso para os usuarios en xeral, pero sobre todo para aqueles que poidan presentar algún problema de mobilidade reducida; na Fase I executada o an ...

Destacados

Desfile de comparsas

O Concello de Arbo convoca un concurso de comparsas para celebrar, o próximo domingo 7 de febreiro, o Entroido 2016. Os que dexesen concursar,  deberan anotarse no Concello  ou ata unha hora antes do inicio do desfile.  No segundo caso persoal do Concello ou de algún Concelleiro identificado durante os momentos previos ao inicio do desfile. O prazo para anotarse no Concello remata o venres 5 de febreiro ás 13:00 horas.
Publicación con 1 adxuntos

Arabo: Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea

Bienvenidos al Centro de Interpretación do Viño e da Lamprea, un lugar donde comprender la enorme vinculación histórica de los arbenses  con el  vino y la lamprea. Fue la fortuna de nuestros emigrantes la que hizo posible la construcción de la antigua escuela de Arbo, en los años veinticinco del pasado siglo; hoy Arabo, Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea. Hoy, este centro, conserva con orgullo una fotografía de los gallegos que donaron parte de su dinero  para construir este edificio.

Saluda del Alcalde

  Bienvenidos a la Página Web Oficial del Ayuntamiento de Arbo: Como Alcalde de Arbo, os doy la bienvenida a este nuevo portal web municipal, con la certeza  de que se trata de un canal informativo eficiente y directo, una web con la que se pretende establecer una comunicación más directa con los vecinos, amigos, visitantes y todo aquel que de alguna manera quiere conocer nuestro municipio.

© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011