Actualidade

Marquesiñas para parada de autobús
O concello de Arbo ven de contratar as obras de construcción de Marquesiñas para parada de autobús  no lugar de Couto e a Vila na parroqua de Arbo e no lugar de Reguengo na parroquia de Mourentan, obras incluidas dentro do POSS/15, concedidas por Resolución do Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra. As obras consisten en excavación de terras a ceo aberto para formación de caixa da solera para apoio, para colocación de ...
BECAS: Fundacion Gil Daivla
O Concello de Arbo, en colaboración coa Fundación “Segundo Gil Dávila”, CONVOCA DEZ AXUDAS DE ESTUDOS DE  500,00€ cada unha.  Poderán solicitar esta axuda aqueles mozos e mozas, que realicen estudos universitarios no  presente curso 2.014/2.015;  e que cumpran os seguintes requisitos:  a) Estar empadroado no Concello cun ano de anterioridade ao momento en que se solicita a beca. b) Non estar en posesión o ...
Publicación con 3 adxuntos
Pasarela Rio CEA
A Confederación Hidrográfica Miño-Sil, esta acometer a obra “Pasarela de Madeira no Rio Cea”, dacordo a solicitude realizada por este Concello con  data 27 de abril de 2015, tendo en conta a gran importancia que ditas infraestructuras de paso poseen como via de comunicación entre núcleos de poboación. As obras son financiadas pola Confederación o 100%, e en canto o Organismo de cuenca notifique a este Concello a s ...
Mellora e adaptación das instalacións do Mercado Municipal Fase II
A través das axudas emitidas pola Consellería de Economía e Industria ós concellos galegos  para a mellora dos mercados municipais e prazas de abastos, así como dos espazos do comercio non sedentario, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Concello de Arbo busca a dinamización do espazo comercial adicado ao Mercado de Abastos Municipal, axudando a que sexa máis competitivo e máis atractivo para os consumidor ...
Pista Deportiva
PISTA DEPORTIVA NO CEIP ANTONIO CARPINTERO (ESTADO ACTUAL DA PISTA) Con cargo a subvención concedia pola Deputación Provincial de Pontevedra e cunha financiación do 100%  do investimento vanse levar a cabo as obras de “Pista Deportiva no CEIP Antonio Carpintero”. Segundo o proxecto básico e  de execución indícase que as obras consisten na execución dun novo pavimento deportivo sobre o existente, co marcado ...
Parque Infantil do P.A.I
ADECUACIÓN, MELLORA E AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS EN ARBO: PARQUE INFANTIl DO P.A.I   O Concello de Arbo o abeiro da ORde do 22 de decembro de 2014 en virtude da Resolución da Vicepreseidencia e Conselleria  de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,  pretende levar a cabo a adecuación, mellora e ampliación de varias infraestructuras públicas dentro do territorio do Concello de Arbo, lev ...

Destacados

Verán Cultural 2015

Ver o programa e todas as actividades do Veran Cultural 2015
Todas as actividades culturais do Verán Cultural 2015.

Saluda del Alcalde

  Bienvenidos a la Página Web Oficial del Ayuntamiento de Arbo: Como Alcalde de Arbo, os doy la bienvenida a este nuevo portal web municipal, con la certeza  de que se trata de un canal informativo eficiente y directo, una web con la que se pretende establecer una comunicación más directa con los vecinos, amigos, visitantes y todo aquel que de alguna manera quiere conocer nuestro municipio.

© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011