Sinatura Convenio con Medio Rural

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO DE ARBO PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL para PAVIMENTACION DOS CAMIÑOS DE ACCESO O LUGAR DE MERELLE (CABEIRAS) E PORTA FEITO (SELA) 

 Miguel Ángel Pérez Dubois, actuando en nome e representación da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, na súa calidade de director xeral de Desenvolvemento Rural e Horacio Gil,  actuando en nome e representación do Concello de Arbo na súa calidade de Alcalde-Presidente, asinaban o día 8 de outubro un convenio de colaboración para a obra de: “Pavimentación dos camiños de acceso ao lugar de Merelle e Porta Feito”

As obras, consisten en alargar o camiño de acceso a  Merelle, ata alcanzar un ancho medio de 5,00 m., para posteriormente dotalo dunha capa de rodadura con mestura  bituminosa en quente. Todo iso nunha lonxitude total de 373,00 metros lineais e dotar dunha capa de rodadura con mestura  bituminosa en quente ao camiño de acceso a Porta  Feito, en 185  ml, o cal se atopa actualmente en saburra. Completarase a actuación sobre o camiño, coa instalación dun sinal de STOP, e o pintada das marcas viarias de bordo de 15 cm de ancho

Avance Obras Bouza de Miguel

Avance das Obras da Area Recreativa do Parque Forestal de Bouza de Miguel en Arbo  (Detras do Campo de Futbol)

Actuacións que se están levando a cabo na primeira fase:  implantación de medidas fronte os incendios forestais,  plantación de arbores autóctonos,  eliminación das especies seucaliptus en faixas de defensa primaria, instalación de elementos de xogo infantís (tirolina, tobongan con pendente, columpio adaptado a persoas con mobilidade reducida….)

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011