obras de melloras en O Couto e A Almuiña

 

O Concello de Arbo licita  obras para mellora de Camiños municipais “MELLORA E PAVIMENTACIÓN EN O COUTO E ALMUIÑA”

 

O concello de Arbo,  acaba de licitar as obras de “Mellora e Pavimentación en O Couto e Almuiña”  con  un importe de 50.000 €.- coa financiación da Conselleria de  Presidencia e Conselleria de Presidencia Administracións Publicas e Xustiza 

 

As obras  en O Couto e Almuiña teñen por obxeto definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado destas infraestructuras viarias, é consisten no desbroce, limpeza do camino, limpeza da superficie do pavimento existente, reparación de baches, cuneta de formigon, recalce de tapas de rexistro, e reposición da capa de rodadura e posterior marcación do vial.

Obras de mellora no Vial Rial do Pazo - As Laxas

O Concello de Arbo licita  obras para melloras de Camiños municipais

O concello de Arbo,  acaba de licitar as obras dev”Ampliación Vial dende Rial do Pazo As Laxas”  por un importe de 36.056,22€.- financiado  pola Axencia  Galega de Desenvolvemento Rural pertencente a Conselleria de Medio Rural.

As obras de ampliación de vial dende o Rial do Pazo As Laxas consisten na ampliación, mellora do trazado e do drenaxe da vía, a realización de cunetas formigonados , capa de firme e pintado do eixe da estrada

 

 

Obras en Urzal e Civida en Barcela

O CONCELLO DE ARBO SOLICITABA UNHA ACHEGA  CON CARGO O PLAN CONCELLOS 2018-2019 DA DEPUTACION CO DESTINO O FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO PARA A OBRA “AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN URZAL E CIVIDA”

 

O concello de Arbo recibe  unha axuda con destino o financiamento da obra ampliación da rede de saneamento en Urzal e Cividade na parroquia de Barcela.

As obras consisten na excavación da zanxa para o alonxamento do colector e dos pozos de rexitro, axustando os seus niveis ao perfil que figura no proxecto, recheo e compactación das zanxas, traslado de peches  e pavimentación do camiño.

Esta obra pretende dar unha solución a situación actual, mediante as actuacións para incorporar melloras no caudal e enganches das edificación asentadas nos camiños dos barrios de Urzal e Cividade.

Asemesmo o camiño polo que se pretende apoiar a rede para a súa implantación non dispon dun ancho adecuado para o transito de vehículos , polo que se procedera o ensanche para conseguir circulación segura. 

Solicitude mobiliario

 

O CONCELLO DE ARBO, SOLICITA A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA MOBLILIARIO PARA ESPAZOS PUBLICOS MUNICIPAIS en  Arbo, Barcela, Sela e Mourentan 

 Arbo  a 24 de setembro de 2018.- Ao abeiro da convocatoria do programa de mellora de espazos públicos durante o exercicio da Deputación Provincial de Pontevedra, o Concello de Arbo, solicita mobiliario para diversos espazos publicos.

As actuacións ao abeiro do Programa consistirán exclusivamente na entrega de material, bancos e papeleiras,  realizados na Escola de Cantería, dos módulos formativos de carpintería e cerraxería, entre outros.

Dende o Concello de Arbo, solicitase bancos e papeleiras para os lugares de A Praza de Sela na parroquia de Sela, para a Praza de Barcela no parroquia de Barcela, para o Campo da Feira da Lomba na parroquia de A Lomba e para o Casco Urbano de Arbo.

 

Con esta dotación de mobiliario, tal e como reflexa as Bases, e mellorar a calidade de vida dos cidadáns e cidadás de Arbo e recuperar ambientalmente os espazos públicos degradados, xardíns, parques ou calquera tipo de área de lecer dos concellos para convertelos en zonas de convivencias das veciñas e veciños.

 

Camapaña -separar con Xeito

A CAMPAÑA SEPARAR CON XEITO CHEGA O CONCELLO DE ARBO

O Pasado 12 de setembro, coincidindo co mercado municipal  que organiza o Concello de Arbo todo os mércores na Praza do Concello, tiña lugar unha xornada divulgativa para estimular a concienciación da cidadanía sobre a necesidade de separar os residuos sólidos urbanos e favorecer o reciclaxe.

Esta campaña organizada pola Colaboración da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Ecoembres, e solicitada polo concello de Arbo, xa é a terceira vez que visita Arbo. O Stand de “Separar con Xeito” estivo presente en Arbomostra durante os días da Festa da Lamprea en Abril e na Carballeira de Turberla os dias da Festa da Lamprea Seca que tivo lugar os días 11 e 12 de agosto.

Os responsables do stand derón informacion e pautas os participanters de cómo separar correctamente.

Dende o Concello de Arbo, estamos apostando pola separaciónde residuos e pola reciclaxe, confirma o alcalde do Concello Horacio Gil, que informa que nos últimos anos se teñen colocado máis colectores para a recollida de plastico, carton e vidro, así como un colector de voluminosos que se coloca cada 15 días nun barrio distinto da xeografía arbense, donde os veciños e veciñas poden depositar os residuos de gran tamaño. Dende o Concello de Arbo, tamén queren pedir aos veciños que usen o colectores para o fin que lles corresponde, amarelo (Plástico e envases lixeiros), azul (papel e cartón) e Iglus para vidro, e que non depositen o lado dos colectores municipais ou nas beirraruas   ningun residuo, nos recorda tamén o rexedor  Arbense que o Concello dispon de Punto Limpo sito o lado do Campo de Fúlbol que esta aberto o público os mercores e sábados de 11 a 18.00 horas

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011