Paradanta Inserta

REUNIÓN INFORMATIVA EN ARBO SOBRE EL PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO “PARADANTA INSERTA”

El Concello de Arbo organizó el pasado viernes día 7 la primera charla informativa acerca del programa integrado de empleo “Paradanta Inserta”. Una reunión, en el Centro de Interpretación del  Vino y la Lamprea “Arabo”, a la que acudieron más de 20 personas y que contó con la presencia del Alcalde de Arbo, Horacio Gil Expósito, la Técnica de empleo municipal de Arbo y el de A cañiza.

La charla sirvió para explicar con detalle el programa y aclarar las dudas e inquietudes de los asistentes. El Alcalde de Arbo manifiestó en la sala que la puesta en marcha de programas como este en la comarca resulta muy productiva, ya que permitirá insertar en el mercado laboral a ciudadanos de Arbo como resultado de las acciones llevadas a cabo a través del plan “A Paradanta Integra”. El regidor local animó a todos y todas para que se acerquen al Concello de Arbo, donde la Agente de empleo del Concello informará con detalle sobre este proyecto.

 

Los concellos de Covelo, Crecente, Arbo y A Cañiza participarán juntos en este programa de empleo del que se beneficiarán cien desempleados de estos municipios. El programa cuenta con un presupuesto de 250.000 euros y sus alumnos son seleccionados de los inscritos en la oficina de empleo de A Cañiza. Estos programas integrados de empleo, que tienen un año de duración, tienen como objetivo la inserción laboral de los participantes. Afirmaron en la reunión que la previsión es que al menos treinta de los alumnos de estos municipios logren un trabajo al concluir el programa.

De esos cien alumnos, veinte serán personas menores de 30 años con baja calificación; quince personas desempleadas menores de 30 años calificadas; quince personas desempleadas perceptoras de subsidios de desempleo o RAI; veinte mujeres desempleadas; quince personas desempleadas de larga duración y quince personas desempleadas que no estén incluidas en ninguno de los grupos anteriores. Los concellos participantes ponen a disposición del proyecto instalaciones, equipaciones y personal propio cualificado, además de incorporar al proyecto contratación de personal adecuado como orientadores laborales.

Durante un año, recibirán sesiones de orientación y asesoramiento, entre otras actividades de carácter individual y personal, según su perfil laboral y profesional. Podrán participar en talleres de coaching y técnicas para la búsqueda de empleo, elaboración de curriculum, talleres de entrevista o movilidad geográfica. Asimismo, podrán formarse en informática e idiomas y realizar prácticas profesionales no laborales, así como cursos de formación como un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, entre otros.

 

REUNIÓN INFORMATIVA EN ARBO SOBRE O PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO “PARADANTA INTEGRA”

O  Concello de Arbo organizou o pasado venres día 7 a primeira charla informativa acerca do programa integrado de emprego “Paradanta Inserta”. Unha reunión, no Centro de Interpretación do  Viño e a  Lamprea “Arabo”, á que acudiron máis de 20 persoas e que contou coa presenza do Alcalde de Arbo, Horacio Gil  Expósito, da Técnica de emprego municipal de Arbo e o de A Cañiza.

A charla serviu para explicar con detalle o programa e aclarar as dúbidas e inquietudes dos asistentes. O Alcalde de Arbo  manifestou na sala que a posta en marcha de programas como este na comarca resulta moi productiva, xa que permitirá inserir no mercado laboral a cidadáns de Arbo como resultado das accións levadas a cabo a través do “A Paradanta Integra”. O Alcalde animou a todos e todas para que se acheguen ao  Concello de Arbo, onde a Axente de emprego do  Concello informará con detalle sobre este proxecto.

Os concellos de Covelo, Crecente, Arbo e A Cañiza participarán xuntos neste programa de emprego do que se beneficiarán 100 desempregados destes municipios. O programa conta cun orzamento de 250.000 euros e os seus alumnos son seleccionados dos inscritos na oficina de emprego da Cañiza. Estes programas integrados de emprego, que teñen un ano de duración, teñen como obxectivo a inserción laboral dos participantes. Segundo afirmaron na reunión, a previsión é que polo menos trinta dos alumnos destes municipios logren un traballo ao concluír o programa.

Dos seus cen alumnos, vinte serán persoas menores de 30 anos con baixa cualificación; quince persoas desempregadas menores de 30 anos cualificadas; quince persoas desempregadas perceptoras de subsidios de desemprego ou RAI; vinte mulleres desempregadas; quince persoas desempregadas de longa duración e quince persoas desempregadas que non estean incluídas en ningún dos grupos anteriores. Os  concellos participantes poñen a disposición do proxecto instalacións, equipamentos e persoal propio cualificado, ademais de incorporar ao proxecto contratación de persoal adecuado como orientadores laborais.

Durante un ano, recibirán sesións de orientación e asesoramento, entre outras actividades de carácter individual e persoal, segundo o seu perfil laboral e profesional. Poderán participar en talleres de  coaching e técnicas para a procura de emprego, elaboración de curriculum, talleres de entrevista ou mobilidade xeográfica. Así mesmo, poderán formarse en informática e idiomas e realizar prácticas profesionais non laborais, así como cursos de formación como un curso de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, entre outros.

Remate das obras no Sendeiro do Pescadores

O CONCELLO DE ARBO REMATA AS OBRAS NO SENDEIRO DOS PESCADORES

Arbo, a outubro de 2018.- Coas melloras do Sendeiro dos Pescadores o Concello de Arbo ofrece aos turistas e os amantes do sendeirismo unha preciosa ruta cun importante patrimonio artístico e cultural que é pura natureza. 

Por resolución da directora de Turismo de Galicia recibíase unha achega  pola  cantidade de 27.930,88€, para actuacións de mellora das infraestruturas turísticas, anunciada na convocatoria para o ano 2018, publicado no DOG 14 do 19.01.2018.

As actuacións consistiron na instalacións de paneis, infraestruturas de madeira, sinalización do camiño mediante balizas e postes direccionais de madeira, e marcas de pintura e traballos de adecuación do sendeiro como son a roza e creación de nova caixa no camiño.

No Concello de Arbo,  atópanse varios elementos patrimoniais de interese por toda a súa xeografía e na actualidade temos unha boa oferta turística de cara a tempada estival xa que contamos con varias praias fluviais no Miño e no Deva. Así mesmo tamén contamos con varios paneis interpretativos de actuacións pasadas acerca da pesca tradicional da lamprea e outras actividades ligadas aos estilos de vida típicos do lugar.

 

A habilitación deste sendeiro de ribeira e a súa conexión contribuirá a desestacionalizacion da oferta e reforzara os recursos interpretativos cos que conta o Concello. O rexedor segue informando que nos últimos anos Arbo esta tendo máis afluencia de visitantes, o que supón a recompensa da constante promoción e dás melloras dos recursos “únicos” que este municipio sitúa no suroeste da Provincia de Pontevedra. Para os amantes do sendeirismo, toda a Ribeira do Miño atesoura unha preciosa ruta cun importante patrimonio artístico e cultural que é pura natureza. 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011