Dia da Muller Traballadora 2016

El Concello de Arbo quiere celebrar el Día internacional de la Mujer Trabajadora, para ello ha expuesto a lo largo de toda la escalinata del concello imágenes de mujeres gallegas, célebres por su trayectoria profesional, como María Barbeito, Emilia Pardo Bazán o Celia Rivas como la primera mujer camionera de España.

Asimismo se ha colocado una pancarta en el balcón del Consistorio haciendo partícipe de este día a todos/as  los/as arbenses.

Bolsa de Traballo para contratacions laborais temporais para o SAF

Vista a necesidade de constituir unha Bolsa de Emprego de persoal laboras para o persoal de axuda no fogar deste Concello, manifestada polos servizos sociais de base, procedese a convocar  as "Bases para a Formacion dunha Bolsa de Traballo no Concello de Arbo para realizar constratacións llaborais temporais como Auxiliares de Axuda no Fogar (SAF), cando conconorran algunha das seguintes causas:

- Baixas por incapacidade temporal

-Xubilación parcila ou anticipada polo periodo que medie entre a xubilación e a cobertura da dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo previstos legalmente

- Acumulación de tarefas de carácter puntual do servizo de axuda no fogar

- Calquera outra que esixa e inmendiatez na contratación

os interesados en formar parte desta Bolsa de Emprego, presentaran a súa intancia no modelo que aparece no Anexo I das bases aqui publicadas no prazo de sete días naturais contados dende a súa publicación no ultimo anuncio da convocatoria, Atlántico Diario ou BOP da provincial de Pontevedra 

Mellora e adaptación "Mercado Municipal"

 Rematadas as obras de mellora e adaptación das instalacións do Mercado Municipal. Fase II

 -          Supresión das barreiras arquitectónicas e de comunicación e instalación dun novo pavimento antiesvarante, posto que o actual resulta moi perigoso para os usuarios en xeral, pero sobre todo para aqueles que poidan presentar algún problema de mobilidade reducida; na Fase I executada o ano pasado levouse a cabo a construción dun aseo adaptado a persoas con mobilidade reducida, nesta fase contémplase a supresión de barreiras comunicativa coa instalación de sinalización da praza en Braille

-   Demolición dos actuais postos de venta centrais, onde se leva a cabo a venta de peixe, verduras e froitas e instalar puntos de venta que sexan funcionais e esteticamente máis modernos, limpos e hixiénicos o estar enteiramente realizados en aceiro inoxidabble, e tamén dispor de fregadeiros realizados no mesmo material, con grifos especificamente deseñados e pensados para a actividade que se desenvolve nas prazas

-   Mellora do pavimento central da praza de abastos, demolendo o existente que se atopa en mal estado e ademais e perigoso  e esvarante cando se molla

-     Instalación de carteleira de aceiro inoxidable sobre os novos postos de aceiro inoxidable para que os vendedores poidan rotulalos có seu nome

- Instalación dun punto de información ós usuarios do Mercado Municipal de Abastos coa instalación dun MUPI informativo comercial, onde os praceiros poderán publicar as novidades, campañas e ofertas que se están desenvolvendo.

- Colocación dun maior número de consignas para facilitar as compras dos usuarios da Praza de Abasto

-  Instalación dun colector de residuos con bocas de reciclaxe separadas para incentivar a reciclaxe dentro da Praza de Abastos.

-   Cambio do actual falso teito que se atopa en moi mal estado dando unha imaxe sucia e de abandono

- Melloramento do illamento térmico coa instalación de espuma ríxida de poliuretano fabricada “in situ"

- Retirada de iluminación actual e substitución da mesma por iluminación tipo LED

-  Instalación de luminarias de emerxencia

-   Instalación de aparcabicicletas para promover o uso deste tipo de vehículo

- Limpeza de fachada e reacondionamento das letras de “Mercado Municipal”

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011