Axudas Leader

Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020 

OBXECTIVO Submedida de apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo CONVOCA Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) PRAZO DE PRESENTACIÓN 1ª convocatoria: ata 31 de marzo de 2017 EN CASO DE NON COMPROMETERSE O TOTAL DA ANUALIDADE ABRIARSE UNHA 2ª convocatoria: ata 31 de maio de 2017 BENEFICIARIOS  As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado  As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores  As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades Non poderán ser beneficiarios as empresas que operen no sector de pesca, da acuicultura e/ou da transformacións e comercialización de produtos pesqueiros

Mais información  en GDR - Condado Paradanta 

Anuncio Web

 

ANUNCIO

Con cargo a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, en data 04/05/2016 (R.E. 539 de data 09/05/2

016), por importe de 4.798,94€,  dentro do Plan Concellos 2016,  Liña 2 .- “Pagamento de Acreedores para gasto corrente”, fixose efectivo o pagamento das seguintes facturas:

 

-           SOGAMA, por importe de 4.798,94 €.

 

Con cargo a subvención concedida pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, en data 04/04/2016 (R.E. 420 de data 11/04/2016), por importe de 6.684,44 €,  dentro do Plan Concellos 2016,  Liña 2 .- “Gastos varios servizos municipais”, fixose efectivo o pagamento das seguintes facturas:

Proveedor

Concepto

Importe

Electricidade Condado

Mantenimiento Alumbrado

414,21

Lyreco España

Suministro Material Oficina

366,38

Archeo Atlántica

Traballos arqueolóxicos

822, 80

  Romister, s.l.

Alumbrado Navidad

3.146,00

Servifire – Madinfor Global

Revisión extintores

345,45

Electricidad Condado

Suministro Electrico

653,40

952,80

 

TOTAL

6.684,44

 

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011