Adxudicación redacción proxecto abastecemento

A XUNTA ADXUDICA A REDACCIÓN DO PROXECTO DA 2ª FASE DA MELLORA DO SISTEMA DE ABASTECEMENTO NO CONCELLO DE ARBO

 

 • O contrato, cun investimento de máis de 18.000 euros, ten como obxectivo  definir o deseño construtivo para a rehabilitación do bombeo de captación, impulsión, tratamento e conexión entre os depósitos do Couto e Arbo
 • O proxecto dálle continuidade á 1º fase do estudo realizado para a mellora xeral do sistema de abastecemento neste municipio, e que desenvolve a nivel construtivo a impermeabilización de varios depósitos e a instalación de equipamentos
 • Augas de Galicia mantén o seu apoio técnico e financeiro aos concellos para que poidan prestar de xeito eficaz os servizos de saneamento e abastecemento

 

Arbo , 2 de marzo de 2020.- A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de adxudicar a redacción do proxecto da 2ª fase da mellora do sistema de abastecemento, no Concello de Arbo.

Este contrato, cun investimento autonómico de máis de 18.000 euros, foi adxudicados á empresa Ingenia Proyectos Técnicos, S.L.   

Os traballos a realizar consisten na redacción dun proxecto construtivo para proseguir co desenvolvemento do abastecemento de Arbo, que inclúa a renovación do bombeo principal, nova tubaxe de impulsión ao Couto de maior diámetro, nova estación de tratamento de auga potable, e nova conexión entre o depósito do Corgo e o de Arbo.

Este actuación dálle continuidade á 1º fase do estudo realizado a pasado ano por Augas de Galicia para a mellora xeral do sistema de abastecemento neste municipio.

No mesmo realizouse un estudo de alternativas, nas que se inclúe as propostas de intervención obxecto deste contrato. Tamén permitiu o desenvolvemento a nivel construtivo e, coma primeira fase, a impermeabilización de varios depósitos e a instalación de determinado equipamento para o control do caudal servido e do cloro libre na auga potable.

Con estas actuación, o organismo hidráulico da Xunta atende á petición de colaboración do Concello de Arbo. O mesmo, ante os problemas no sistema de abastecemento municipal, solicitou a colaboración para a mellora da rede, encamiñada a asegurar o subministro estival, a reducir as importantes perdas de caudal e a optimizar os depósitos.

Augas de Galicia mantén o seu apoio técnico e financeiro aos municipios para que estes poidan prestar de xeito eficaz os servizos de saneamento e abastecemento, que son de competencia local.

 

Visita Directora Xeral de Xuventude

Política Social escoita  as propostas da mocidade  de Arbo en materia de xuventude

Esta é a segunda visita que a Directora Xeral de Xuventude realiza a Arbo

Cristina Pichel tamén informou a mocidade que asistiu o encontro de programas e actividades que poden ser do seu interese.

Arbo a 25 de febreiro de 2020

A Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, visitou o Concello de Arbo donde mantivo un encontro no día de onte coa mocidade no Salón de Plenos da Casa Consistorio  para coñecer as súas propostas con motivo de seguir mellorando os programas e actuacións dirixidas a xente xove.

O alcalde do Concello de Arbo, Horacio Gil, informou os presente dalgunhas melloras que se foron introducindo e que afectan a este colectivo como son que o carné xove pode solicitarse nas dependencias municipais, que o carné permite o desconto do 50% na entrada da piscina, así como en outros cinco establecementos máis do concello como son LIBRERÍA ARCOIRIS, LIBRERÍA CAPRICHOS, que ofrecen un 10% de desconto en material escolar, ALBERGUE O COTO, con un 7% en habitacións e casa completa, agás tempada alta, ARREPIÓNS VAGUADA  e AVENTURA, empresas de deportes de aventura que ofrecen un 10% en actividades deportivas no río Miño. O rexedor tamén comunicou que se esta xestionando a posibilidade de unha oficina de información xuvenil e de organizar cursos e outras actividades durante este ano.

 

Modificación ordenanza do lixo

O CONCELLO DE ARBO REBAIXARÁ UN 10% O RECIBO DO LIXO

 

 • O Concello de Arbo impulsa unha bonificación do 10% para todos os veciños e veciñas de Arbo no recibo do lixo

 

 • O Pleno do Concello de Arbo, aprobaba no día de hoxe, á Proposta da Alcaldía  a modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo para trasladar aos usuarios do servizo o aforro obtido polo Concello coa aplicación da bonificación do 10% no  canon unitario de tratamento de residuos urbanos de SOGAMA

En febrero do ano 2019 o Alcalde do Concello de Arbo solicitaba a aplicación de dita bonificación declarando asumir o compromiso de adoptar as medidas para trasladar, con efectos económicos, o importe equivalente ao da devandita bonificación ás persoas beneficiarias do servizo e de procurar unha redución de residuos medíante o mantemento ou a aprobación de novas medidas que fomenten a recollida selectiva, orientadas á prevención e redución da produción de lixo convencional ou ao fomento da reciclaxe dos envases lixeiros.

Con esta bonificación o Concello obtivo un aforro no canon a aboar a SOGAMA polas toneladas entregadas polo servizo municipal durante o ano 2019, aforro que se obterá tamén durante o 2020, e que se pretende trasladar aos usuarios do servizo a través dos recibos da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo emitidos durante o ano 2020, buscando así repercutir directamente dita bonificación no canon unitario nas persoas usuarias e beneficiarias  do servizo.

O alcalde do Concello de Arbo, destaca que esta modificación suporá un aforro no pago  do lixo é farase efectiva nos vindeiros recibos.  “Non é a primeira ordenanza que este goberno  modifica facendoa máis ventaxosa para os arbenses - así o traslada o rexedor Horacio Gil que asegura o seu compromiso cos veciños e veciñas de Arbo– “nos últimos anos dende a chegada deste goberno, modificouse a ordenanza da auga, piscinas municipais, I.C.I.O sempre pensando na economía, na creación de emprego e no benestar dos habitantes deste municipio “

Horacio Gil, prosigue:  “con estas medidas tamén se pretende reducir a cantidade de lixo que se bota ao colector xenérico, e promover a reciclaxe. Deste xeito darase un paso máis no compromiso de respectar ao medio ambiente e na concienciación municipal con respecto á importancia de actuar para reducir o volume de residuos que se xeran na actualidade”.

 

Reunión dos alcades de Arbo e As Neves en Madrid para tratar sobre a LAT

O ALCALDE DE ARBO E O ALCALDE DAS NEVES REUNIANSE EN MADRID CO DIRECTOR XERAL DE CALIDADE E AVALIACIÓN AMBIENTAL DO MINISTERIO PARA ATRANSICIÓN ECOLÓXICA PARA TRATAR SOBRE A LINEA DE ALTA TENSIÓN QUE AFECTA AOS DOUS CONCELLOS.  

 

 • Os alcaldes de Arbo, Horacio Gil (PP), e de As Neves, Xosé Manuel
  Rodríguez Méndez (BNG), mantiveron este luns en Madrid unha xuntanza co Director Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental do Ministerio para aTransición Ecolóxica, Ismael Aznar Cano, para tratar o paso da liña dealta tensión por varias zonas habitadas dos dous concellos.
 • O alcalde do Concello de Arbo, recibía o pasado 11 de febreiro a comunicación para reunirse a día de hoxe en Madrid co Director General de Calidad y Evaluación Ambiental. Horacio Gil,  fixo partícipe de esta comunicación   e invitou o alcalde do municipio de As Neves, o considerarse tamén afectado pola recente proposta de trazado alternativo proposto por Red Eléctrica.

 

Horacio Gil e Xosé Manuel Rodríguez expuxéronlle ao Director Xeral o rexeitamento das dúas corporacións e das veciñas e veciños de Arbo e de As Neves a esta iniciativa e ao recente estudo de tratado alternativo proposto á mesma.

Este tendido, que dacordo coa información de Red Eléctrica Española, circularán máis de 400.000 voltios, pasaría por Fontefría, en A Cañiza, e entraría en Portugal, moi preto de vivendas dos dous concellos, algo que non ten xustificación considerando os prexuízos para as persoas e o territorio.

 

Á vista destes argumentos, o director xeral adquiriu o compromiso de convocar unha reunión entre os Concellos de Arbo e As Neves,representantes de Red Eléctrica Española e do propio Ministerio deTransición Ecolóxica, pasado un prazo de dous meses, tempo no que estudará as contestacións ás consultas previas que formularon  tanto os concellos coma persoas individuais e colectivos de Arbo e As Neves.

A instancia dos dous alcaldes, o director xeral consultará con RedeEléctrica outras opcións a ese tendido tendo en conta a firme oposición das corporacións e os veciños de Arbo e As Neves a calquera das alternativas de trazado propostas ata agora.

Colocación de Placa Conmemorativa na

 O ALCALDE DO CONCELLO DE ARBO, HORACIO GIL, DESTAPABA A PLACA DEDICADA A VECIÑA DA GRANXA “DONA FILOMENA”

 • Arbo, a 16 de febreiro de 2020- O Alcalde de Arbo do Concello de Arbo, destapaba o sábado pola tarde, xunto cos veciños e veciñas e familiares de “Dona Filomena”  a Placa conmemorativa no Camiño de A Granxa-Arbo “Costa da Filomena”
 • 14 veciños da Granxa en Arbo, presentaban o pasado 27 de febreiro de 2019 un documento donde solicitaban a colocación dunha placa coa denominación de “Costa da Filomena”,  por ser moitas as  persoas que coñecían e acostuman a denominar a costa pola que ascende cara o camiño que transcorre dende o Lugar de A Granxa ao Lugar de Ferral con ese nome.
 • O acto que tivo lugar na tarde de onte, acudiu o alcalde, membros da corporación, descendentes de Dona Filomena e veciños e veciñas de Arbo.

No mes de marzo a proposta da alcaldía, o pleno do concello de Arbo, aprobaba por unanimidade aprobar e recoñer unha costume centenaria como era a denominación da “Costa da Filomena”. Dado que as persoas maiores do  lugar ás que se lle consultaban utilizaban dita denominación, o alcalde considerou que a  perda desta costume sería deixar escapar parte da historia deste municipio e concretamente, da historio desta familia, polo que o trasladou o pleno para a súa aprobación.

 

 Según manifesta o alcalde do Concello de Arbo, veciño tamén do barrio da Granxa,  dona Filomena, tería que haber sido unha persoa singular para que os veciños, decidisen denominar esta costa co seu nome, e entendemos por tanto que toda persoa singular merece un recoñecemento, como xa se fixo anteriormente neste Concello.  O rexedor afirma que a historia dos barrios e a historia de todos, e que as tradicións e costumes forman parte da lenda dun lugar.

 

O alcalde de Arbo, reúnese coa Conselleira de Medio Ambiente

MEDIO AMBIENTE ESTUDARÁ A POSIBILIDADE DE COLABORAR CO CONCELLO DE ARBO NUN PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DE RÚAS

A conselleira Ángeles Vázquez reuniuse co alcalde Horacio Gil, quen lle trasladou tamén a súa intención de promover a declaración da primeira Área de Rehabilitación Integral (ARI) do municipio que comprendería tres zonas diferentes

 

Santiago de Compostela, 12 de febreiro do 2020-. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Arbo, Horacio Gil, mantiveron esta tarde unha reunión para analizar diferentes iniciativas de interese municipal en materia urbanística e de rehabilitación de vivendas. Concretamente, o rexedor presentou un proxecto municipal para a humanización dunha rúa localizada entre Vázquez Estévez e a PO-400 coa intención de contar coa colaboración económica da Consellería para levala a cabo.

 

A Xunta pon a disposición dos concellos varias liñas de axudas para o desenvolvemento de intervencións urbanísticas que, coma esta, buscan potenciar as infraestruturas, os servizos e os equipamentos municipais e, en definitiva, mellorar o benestar e a calidade de vida nas vilas galegas. Neste sentido, a conselleira animou ao alcalde a presentar o seu proxecto de humanización e comprometeuse a estudar posibles vías de colaboración económica entre o seu departamento e o goberno municipal para levalo a cabo.

Por outra banda e en materia de vivenda, o alcalde tamén lle trasladou a Ángeles Vázquez a súa intención de conseguir para o municipio a declaración da súa primeira Área de Rehabilitación Integral (ARI), unha figura coa que podería recibir axudas á rehabilitación de inmobles a través das solicitudes de particulares.

 

Con este fin, recentemente o Concello de Arbo remitiu ao Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) unha memoria xustificativa sobre a devandita declaración coa finalidade de que os técnicos da Consellería a revisen antes de presentar oficialmente a súa solicitude dunha ARI discontinua, que comprendería tres zonas separadas do termo municipal. Pola súa parte, a conselleira trasladoulle que o IGVS está analizando a documentación presentada.

Na actualidade cómpre lembrar que hai declaradas en Galicia 69 ARIS, ás que se suman outras dúas de carácter supramunicipal que xestiona directamente o IGVS: a ARI dos Camiños de Santiago, que comprende 687 parroquias pertencentes a 126 concellos; e a ARI das Illas Atlánticas, que beneficia a catro municipios.

Calquera concello pode solicitar a declaración dunha nova ARI no seu termo municipal sempre e cando cumpra os requisitos establecidos e que figuran recollidos nunha guía do IGVS na que se fixan tres tipos de áreas de rehabilitación: rurais (concellos de menos de 5.000 habitantes), conxuntos históricos (declarados BIC e con Plan Especial de Protección) ou xerais (outros supostos, pero cun mínimo de 50 vivendas dentro da ARI).

REUNIÓN DEL ALCALDE CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

El ALCALDE DEL CONCELLO DE ARBO SE REUNIRÁ EL LUNES EN MADRID CON EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA TRATAR DE LA LINEA DE ALTA TENSIÓN

El pasado mes de enero el alcalde del Concello de Arbo solicitaba una reunión con la ministra Para la Transición Ecológica con el fin de trasladarle la mayúscula preocupación del Ayuntamiento de Arbo y de todos los arbenses por este asunto

El alcalde del Concello de Arbo, recibía el pasado 11 de febrero la comunicación para reunirse el próximo día 17 de febrero en Madrid en el despacho de la Plaza de San Juan de la Cruz con el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental.

Horacio Gil hizo partícipe de esta comunicación al alcalde del muncipio vecino de As Neves, que acompañará al alcalde arbense en su encuentro el director general, al considerarse también afectado por la reciente propuesta de trazado alternativo propuesto por Red Eléctrica. 

El regidor arbense, manifesto que quiere  exponerle y trasladarle personalmente las necesidades y el sentir social de los arbenses y la posición de rechazo de la Corporación Municipal y de los vecinos ante este proyecto y el reciente estudio de trazado alternativo propuesto, así como conocer la postura que tomará el nuevo Gobierno de España en relación con este asunto.

Horacio Gil, como non podería ser de otra manera,  manifiesta que defenderá siempre los intereses de todos los vecinos y vecinas de Arbo, como viene haciendo desde el 2013 cuando se tuvo conocimiento de este proyecto, manteniendo sú postura de rechazo a cualquier linea de alta tensión que pueda afectar a cualquier zona  dentro del territorio de este municipio.

VISITA DA CONSELLEIRA DE POLÍTICA SOCIAL

A CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL ACHEGARÁ 200.000 EUROS PARA O ACONDICIONAMENTO DUN CENTRO SOCIAL NO CONCELLO DE ARBO

 • Ao longo deste primeiro trimestre formalizarase a firma do convenio de colaboración entre a Xunta e o Concello
 • O concello de Arbo, centrase na mellorar o servizos os maiores do Concello de Arbo e agradece a Xunta de Galicia a súa labor no desenvolvemento de infraestruturas neste Concello.

A conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciou hoxe durante unha visita ao municipio de Arbo, xunto ao alcalde, Horacio Gil, que a Xunta de Galicia investirá 200.000 euros para que o Concello poña en funcionamento un centro social para os maiores da localidade.

Fabiola García indicou que este investimento se materializará ao longo deste primeiro trimestre coa firma dun convenio entre ambas as dúas administracións. As obras de acondicionamento e xestión posterior do centro correrán a cargo do Concello.

O centro social destinado aos maiores da zona estará localizado nun inmoble adquirido polo Concello o pasado ano 2019 e que albergaba antigamente un local de hostalería. A nova infraestrutura contará con 569 metros cadrados distribuídos en dúas plantas, nas que se incluirá un salón social, unha cafetería, sala de rehabilitación, sala de audiovisuais e espazos para a lectura, entre outros compartimentos.

A conselleira subliñou a importancia da colaboración entre as administracións locais e a autonómica, que está permitindo a extensión de servizos tanto para as nenas e nenos como para os maiores por toda a xeografía galega, especialmente nos municipios do rural.

Informa o alcalde do Concello de Arbo, que esta son outras das melloras que o Concello de Arbo vai a poñer en marcha en politica social. Outra, que xa adiantaba a semana pasada era que o SAF bate record na historia do Concello de Arbo, con 1516 horas de asitencia aos seus maiores e cun orzamento de 196.782,15 €.- e o orzamento total dos gastos destinados a Servizos Sociais donde se contempla o SAF, P.A.I, Servizos sociais e outros ascente a 300.000 euros aproximadamente, para a residencia da terceira idade e em breve mellorarase a vivenda de mestres de Cequeliños para destinala a vivenda social.

Presentación en FITUR de la Fiesta de la Lamprea

FITUR ACOGE LA PRESENTACIÓN DE LA LX FIESTA DE LA LAMPREA DE ARBO

 • En el Pabellón nº 9 de FITUR en el STAND de Turgalicia, Horacio Gil presentaba hoy la LX Fiesta de la Lamprea
 • El cartel ganador que también se presento en Fitur es la propuesta ganadora del Concurso de Carteles Fiesta de la Lamprea 2020.
 • El jurado reunido el 30 de diciembre del 2019 en el salón de Plenos del Concello de Arbo por una mayoría daba el premio a Isabel Núñez Montero el primer premio del Concurso.

 

El alcalde del concello de Arbo Horacio Gil,  en su discurso hacía mención a que según un estudio reciente que la gastronomía típica de un destino será el principal reclamo para más de un 60% de los viajeros en este 2019. Y en Arbo, lo tomamos al pie de la letra. Desde aquel 1961, Arbo ha celebrado ininterrumpidamente 60 ediciones de la que es nuestra fiesta más importante, y también de las más antiguas de España.

El regidor animaba a todos los presente que los días 24, 25 y 26 de abril acudiesen a la Fiesta de la Lamprea, una oportunidad única para descubrir en todo su esplendor la lamprea, Arbo, sus costumbres y sus gentes. Sus cocineros y cocineras son creadores de la receta que ha pasado de generación en generación a lo largo de la historia. Si quieren disfrutar durante todo el año de nuestra lamprea, no se preocupen, porque en Arbo pueden hacerlo. A partir de la lamprea seca ofrecemos otras elaboraciones. Por ejemplo, rellena, guisada con fideos y tirabeques, frita, asada a la brasa, en empanada...

El alcalde informa que un año más la fiesta de la Lamprea tendra un cartel de lujo, y al igual que todos los años se incorporará alguna novedad.

Un año más el Concello de Arbo, presenta su tan afamada fiesta de la Lamprea en Madrid, donde ademáis de la presentación de la Lamprea, también participaba el Geodestino Condado – Paradanta.

Solicitud de Reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para tratar temas sobre la LAT

EL ALCALDE ARBO, HORACIO GIL, SOLICITA UNA REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

 • PARA TRATAR TEMAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA AÉREA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 400 KV FONTEFRÍA - FRONTERA PORTUGUESA.

La preocupación del Ayuntamiento de Arbo y de todos los arbenses por este asunto es mayúscula.

En noviembre de 2011, el Ayuntamiento de Arbo recibió el Documento Inicial del Proyecto de la LAT 400Kv, en el que se recogían tres alternativas de trazado, una de las cuales pasaba por Valiñas-Poste, que en ese momento se dió por buena al no formular el Ayuntamiento de Arbo alegación alguna en contra.

En julio de 2013, presentó en nombre del Ayuntamiento de Arbo una alternativa a este trazado que discurríría por el barrio de Rozas en Sela, que consideraron minimizaba el impacto y reducía el costo del proyecto.

El 16 de septiembre del año 2019 llegó al Concello de Arbo una propuesta de trazado alternativo elaborado por Red Eléctrica Española basándose en el trazado propuesto por el Ayuntamiento y la Asociación de Afectados en julio de 2013.

Tras la celebración del Pleno Extraordinario del 24 de octubre de 2019, se presentaron ante el Ministerio las alegaciones acordadas por unanimidad de todos los grupos políticos rechazando esta nueva propuesta por Rozas, postura refrendada en nuevo Pleno Extraordinario celebrado el 7 de noviembre en el que se reiteró el rechazo a las alternativas propuestas por Rozas y por Valiñas-Poste así como a cualquier otro trazado que afectase a territorio arbense.

Según manifiesta el alcalde de Arbo, Horacio Gil, “entre mis prioridades y preocupaciones ha estado el trasladar y hacer llegar a las diversas instituciones con competencia en la materia el sentir y la postura de los vecinos, asociaciones, colectivos, partidos políticos y del propio Ayuntamiento como institución que los representa, en relación con este Proyecto de la Línea Aérea de Transporte de energía eléctrica de 400 kV Fontefría -Frontera Portuguesa”. Gil continua diciendo que ahora como alcalde y cuando estaba en la oposición, siempre estuvo en contra de que la Linea de Alta Tensión pasara por el territorio de Arbo y siempre mantuvo su apoyo y estuvo al lado de los vecinos y vecinas de Arbo”.

El regidor solicita esta reunión con el nuevo Ministro de Transición Ecológica, a la mayor brevedad que la agenda permita, con el fin de exponerle y trasladarle personalmente las necesidades y el sentir social de los arbenses y la posición de rechazo de la Corporación Municipal y de los vecinos ante este proyecto y el reciente estudio de trazado alternativo propuesto, así como conocer la postura que seguirá el nuevo Gobierno de España en relación con este asunto.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011