Convenio coa Secretaria Xeral de Deporte

O CONCELLO DE ARBO, ASINA UN CONVENIO DE COPERACIÓN ENTRE A SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS DE MANTEMENTO  NO PAVILLÓN MUNICIPAL

Arbo, a 29 de setembro de 2017.- Dona Marta Miguez Telle, Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e Horacio Gil Exposito, Alcalde do Concello de Arbo, asinan un convenio de cooperación para mantemento do pavillón municipal.

O obdeto da presente obra e definir o mantemento do  pavillón polideportivo, dado que presenta desperfectos en paramentos, revestimentos e mobiliario, entre as obras a realizar esta o pintado da pista deportiva, marcado e sinalización da mesma. Pintado de vestuarios, das portas de acceso, consolodiración de paramento de fabrica de ladrillo cara a vista. Canalización de canalons de pluviais e baixantes vistas de aluminio, cubrición do oco existente con chapa de aluminio e aportación de mobiliario e accesorios a pe de pista como son dous bancos, umha silla e 8 tramos de 5 m de lonxitude de malla delimitadora de pista. 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011