Mantemento Piscina

REAPERTURA DA PISCINA MUNICIPAL, TRAS AS OBRAS DE MELLORA E MANTEMENTO DA PISCINA MUNICIPAL DE ARBO.

 

Arbo a 4 de xullo de 2017.-  A piscina municipal do Concello de Arbo, abriu onte día 3 de xullo, as súas portas cunhas instalación melloradas e coa contratación dun servizo  de control de calidade, para cumprir coas esixencias establecidas na normativa sectorial de aplicación e fixadas pola autoridade sanitaria.

antes de las obras 

 

 

 

Depues de las obras 

 

 

 

As obras acometidas para a mellora e mantemento da Piscinas Municipais foron as seguintes:

 

-       Sustitución e mellora dos cadros eléctricos

 

-       Incorporación de sistema de ventilación para renovación de aire no interior do local de instalación

 

-       Sustitución de tuberías, bombas de depuración, válvulas, manómetros, boquillas de aspiración, tomas de auga, reixas, sumideiros….Carga de arena en depósitos de depuración

 

-       Renovación de revestimento da piscinas pequeña, con laminas armada. E un revestimento impermeabilizante e decorativo para piscinas, resistente e flexible, que sustituiu o antigo, para maior seguridade e diversión dos máis pequenos.

 

-       Reposición de baldosas de cerámica e rexuntado de todo o revestimento cerámico da piscina grande.

 

-       Renovación de pavimentos de “beirarua” con baldosas de ganito acabado aserrado según despece e renovación de aspersores da instalación de rego.

 

A intervención necesaria debido o gran deterioro que sufriu a instalación nos últimos anos e que conleva a melloras sanitarias e de seguridade, empregan materiais e  sistemas constructivos de uso habitual, dotando o equipamento deportivo dunha mellor estética e seguridade para os bañistas. 

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011