Adxudicacion obra Merelle - Fontan

MELLORA E SEGURIDADE VIAL DO CAMIÑO MERELLE FONTAN

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo esta realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiño Merelle - Fontan parroquia de Cabeiras do Termo municipal de Arbo.

As obras incluidas  consisten na mellora da seguridade vial en dous lugares concretos dentro da parroquia de Cabeiras

No tramo de Merelle planease o ensanche e pavimentación dun camino que parte desde as ultimas casas do lugar, e baixa en dirección a Fontan. O camino e moi estreito e contemplase mellorar o trazado dunha curva moi pechada, a vez que se ensancha o tramo completo para conseguir un ancho e plataforma.

Por outro lado no lugar de Fontan existe unha intersección donde se xuntas as pistas que veñen A Pedreira, A Igrexa e do propio núcleo de Fontan. As actuacións contempladas neste proxector encamiñanse a mellorar a seguridade vial de dita intersección, mellorando a visibilidade, o trazado dunhas curvas e a pavimetación actual


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011