Rehabilitación Vivendas Cequeliños

O CONCELLO DE ARBO RECIBE UNHA ACHEGA  PARA REHABILITACIÓN DUNHA DAS  ANTIGAS VIVENDAS DE MESTRES DE CEQUELIÑOS .

O Concello de Arbo recibe unha achega por importe de 8.269,00€. Para o ano 2020,  do Instituto Galego de Vivenda e Sola da Consellería de Medio Ambiente Territorio e vivenda para rehabilitar unha das vivendas de mestres de Cequeliños.

O Concello pretende comezar as obras no mes de Xaneiro e presentar nova solicitude para rehabilitación da segunda vivenda que queda pendente.

Por Resolución de 28 de decembro de 2018 pola que convocabanse as subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais edificios e vivendas de titularidade municipal, con carácter plurianual, a través do Instituto de Vivenda e Solo. Esstas subvencións están dirixidas aos concellos de menos de 20.000 habitantes para que se destinen a vivendas, en réxime de alugamento, á residencia habitual e permanente de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 veces o IPREM.


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011