Mellora camiño Devesa e Laguallo

MELLORA DE PAVIMENTACIÓN EN CAMIÑOS DE LAGUALLO E DEVESA NO LUGAR DE SAN XOAN – ARBO  

Continuando coa serie de melloras e servizos en infraestructuras que o Concello de Arbo está realizando a favor dos mesmos para a dinamización do Medio Rural, acabanse de adxudicar as obras de Mellora de Pavimentación en Camiños de Laguallo e Devesa no lugar de San Xoan – Arbo

O obxeto desta obra e definir e dimensionar as obras necesarias para mellorar o estado de algunas das infraestructuras viarias existentes no Concello de Arbo, o desenrrolo da actuación é a pavimentación e mellora dos camiños públicos municipais, sendo as actuación a realizar NO Camiño de Laguallo  o desbroce e limpeza do camino retirando toda a vexetación, limpeza enerxica de superficie de pavimento existente, limpeza de cunetas, regularización de firme con aglomerado en quente, a capa de rodadura realizarase mediante unha mezcla bituminosa quente  a s obras a  realizar no caimño de Devesa son no tramo 1 a ampliación do camino coa renovación de capa de rodadura e desprazamento de peche existente e no tramo 2 renovación de capa de rodadura mediante desbro, limpeza, pavimentación, rularización de firme, capa de rodadura mediante unha mezcla bituminosa en quen, formación de plataformad en ampliación con base de zahorra artificial e realce de tapas de rexistro na estrada

Estado actual camiño Devesa 

Estado actual camiño Laguallo 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011