Remate obra Merelle

No tramo de Merelle planeouse o ensanche e pavimentación dun camiño que parte desde as ultimas casas do lugar, e baixa en dirección a Fontan. O camino e moi estreito e contemplase mellorar o trazado dunha curva moi pechada, a vez que se ensanchou o tramo completo para conseguir un ancho e plataforma.

estado anterior 

estado actual


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011