Festas Populares

Coa Solcitude deberá achegarse a seguinte documentación:  

 

-        DNI solicitante

-          DNI Integrantes da Comisión

-          Declaración xurada e memoria do espazo e aforo ( ANEXO I)

-          Contrato orquesta

-          Seguro de responsabilidad civil

-          Xustificante do pago da taxa (9,02 X día)

-          Pago SGAE

-          Plano Catastral, ubicando o escenario e a barra do bar

-          Memoria explicativa donde se faga constar, as actividades que se van a realiza

 


© Concello de Arbo

Plaza Consistorio, 1, 36430 Arbo, Pontevedra

Teléfono contacto: 986 665 000 Fax: 986 665 011